Viria stärker sina cybersäkerhetstjänster genom att köpa Ymon Oy

Viria har köpt Ymon Oy som producerar tjänster inom informationssäkerhet och informationsnät.

Köpet stärker Virias affärsverksamhet inom digital säkerhet särskilt när det gäller övervaknings- och rapporteringstjänster inom datasäkerhet och it-infrastruktur.
”Vårt intresse för Ymon väcktes på grund av deras goda rykte och kunnande inom övervaknings- och reaktionstjänster inom datasäkerhet. Genom att sammanslå våra krafter kan vi på ett utmärkt sätt svara på ett allt större behov av dessa tjänster”, säger Pertti Pikkarainen, Virias direktör för digital säkerhet.
”Som en del i en större koncern får våra tjänster större trovärdighet och resurser för vidareutveckling. Tillsammans med Viria kan vi utföra våra beprövade lösningar i större skala”, säger Ymons verkställande direktör Pasi Yliluoma.
Ymon är ett it-bolag som grundades 2003 och tillhandahåller tjänster inom konsultation, utveckling, drift och övervakning för företagens informationsnät och datasäkerhet samt systemlösningar. I företaget jobbar något mindre än 20 personer i Vanda och Kajana. Som bolagets verkställande direktör fortsätter grundaren och tidigare ägaren Pasi Yliluoma.
Virias säkerhetsverksamhet omfattar utöver tjänster för digital säkerhet och informationsnät dessutom tjänster för fysisk säkerhet, såsom kameraövervaknings-, brottsdetektors- och larmcentralstjänster.
”Vi producerar för heltäckande säkerhet för företag, som skyddar mot hot både via nätet och verkliga livet. I och med digitaliseringen överlappar dessa varandra delvis, vilket förutsätter att de granskas som en helhet”, konstaterar Pikkarainen.
 
Mera information
Viria: Affärsdirektör Pertti Pikkarainen, tfn 0500 511 467, pertti.pikkarainen@viria.fi
Ymon: Verkställande direktör Pasi Yliluoma, tfn 040 515 8725, pasi.yliluoma@ymon.fi
Viria ett ett kraftfullt expertbolag med tjänster inom digital och fysisk säkerhet, digitala tjänster, informationsadministration och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Bitfactor Oy, Ymon Oy, Tansec Oy, Hibox Systems Ab och AB Sappa. Bolagen är i stark expansion och flera är bland de största på sin marknad. Virias omsättning år 2017 uppgick till 88 miljoner och personalstyrkan till cirka 530.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…