Viria Security köper Proteco-Turvatekniikka Oy:s affärsverksamhet

Viria Security Ab har köpt Proteco-Turvatekniikka Oy:s affärsverksamhet som till största delen består av leveranser av säkerhetstekniska system och service på dessa.

Köpet stärker Viria Securitys verksamhet i Mellersta Finland och bidrar till att svara på en ökad efterfrågan på planering och leveranser av avancerade säkerhetssystem till följd av ekonomisk tillväxt i Jyväskyläregionen.
Proteco-Turvatekniikka Oy är ett Jyväskyläbaserat företag som grundades år 2003 och har specialiserat sig på säkerhetslösningar för företag och privatpersoner. Till Protecos kunder hör bland annat Jyväskylä stad, Jyväs-Parkki och Sappi Finland Oy. Företagets befintliga anställda övergår i Viria Securitys tjänst som gamla anställda.
Viria Security Oy är en av Finlands största leverantörer då det gäller företagssäkerhet. Viria producerar heltäckande säkerhet med tjänster både för fysisk och digital säkerhet, allt från låsning och övervakningssystem till cybersäkerhet.
Grundidén i Virias säkerhetsverksamhet är odelad säkerhet, eftersom digitaliseringen lett till att det behövs både digitala och fysiska metoder vid skyddande av människor, information och egendom.
 
Mera information:
Viria Security Ab : Jan Hietanen, regiondirektör, tfn 040 762 9736
Proteco-Turvatekniikka Oy: Ville Pennanen, verkställande direktör, tfn 050 368 9167
 
Viria Security Ab är en av Finlands största leverantörer då det gäller heltäckande företagssäkerhet, och nätverket med serviceställen på 20 orter säkrar en stark service på riksnivå. Grundidén i Virias säkerhetsverksamhet är odelad säkerhet. För skyddande av människor, information och egendom behövs både fysiska och digitala skyddsmetoder. Viria Security Ab är en del av Viriakoncernen. www.viria.fi
Viria ett ett kraftfullt expertbolag med tjänster inom digital och fysisk säkerhet, digitala tjänster, informationsadministration och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Bitfactor Oy, Ymon Oy, Tansec Oy, Hibox Systems Ab och AB Sappa. Bolagen är i stark expansion och flera är bland de största på sin marknad. Virias omsättning år 2017 uppgick till 88 miljoner och personalstyrkan till cirka 530.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…