Virialta lahjoitus Novialle

Donation till Yrkeshögskolan Novia från Viria

Yrkeshögskolan Novia har fått mottaga en donation från Viria som stöder högskolans medelinsamling med 10 000 euro.

Donationen överräcktes av Virias styrelseordförande, professor Vesa Routamaa fredag 31.8.
”Vi är glada över donationen som riktas till yrkeshögskolan, donationen hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar och
jag vill framföra ett stort tack till Viria”, säger rektor Örjan Andersson.
Aktivt samarbete mellan högskolor och arbetslivet är svar på framtidens utmaningar.
”Yrkeshögskoleutbildning är väldigt viktig för den här regionens livskraftiga, mångsidiga näringsliv och även för andra tjänsteproducenter
i regionen, eftersom människor som är utbildade i regionen också är mer engagerade”, säger Vesa Routamaa. 
Yrkeshögskolan Novias kampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till
motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.
 
Tilläggsuppgifter fås av
Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Styrelseordförande, Professor Vesa Routamaa, tfn 050 552 9696
 

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…