Viria har sålt sitt svenska dotterbolag AB Sappa

Säkerhets- och it-koncernen Viria har sålt tv- och bredbandsoperatören AB Sappa till en grupp investerare med svenska AB Pamica som huvudägare.

”Enligt sin strategi koncentrerar Viria på lösningar för säkerhet, informationshantering och programvaruutveckling”, förklarar Virias verkställande direktör Mika Vihervuori affären. ”Sappa är ett utmärkt företag med god avkastning. TV-verksamhet hör inte längre till Virias kärnverksamhet och vi ville inte inneha Sappa endast som finansinvestering. Det är också till Sappas fördel att dess ägare är mera fokuserade inom branschen.”
 
Parterna publicerar inte försäljningspriset. Efter att Sappa förvärvades på vintern 2015, har det avkastat försäljningsvinst och vinstutdelning på ca. 15 miljoner euro.
Sappa har haft en viktig betydelse för Virias lönsamhet och affären kommer att påverka Virias operativa resultat i år. ”Avsikten är att Viria använder medlen från affären till strategienliga företagsköp”, konstaterar Mika Vihervuori.
Tilläggsuppgifter: VD Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…