Delårsrapport 1-9/2018: Virias strategi ger resultat

  • Viria-koncernens omsättning uppgick i januari­september till 79,8 miljoner euro
  • Koncerns rörelsevinst utan goodwillavskrivningar uppgick till 2,6 miljoner euro
  • Översiktsperiodens resultat var 18,2 miljoner euro
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av många affärsarrangemang i år och året innan.
  • Affärsverksamheternas utsikter för resten av året är positiva.

 

Centrala nyckeltal 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Omsättning, t€ 79 773 59 478 87 910
Omsättning, förändring, % 34,1 -32,0 -19,3
Driftsbidrag, t€ 4 504 4 670 6 800
Driftsbidrag, % 5,6 7,9 7,7
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 2 613 2 848 4 329
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 3,3 4,8 4,9
Rörelsevinst, t€ -1 858 565 997
Rörelsevinst, % -2,3 0,9 1,1
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 18 188 2 650 2 789
 
Balansräkning, t€ 158 752 120 692 124 645
Soliditet, % 65,6 61,8 61,6
Resultat/aktie, euro * 3,4 0,5 0,5
Moderbolagets egna kapital/aktie, euro* 21 18 18
Personalantal i genomsnitt 512 385 384
       

 
*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet. Kalkyleringssättet har ändrats i början på detta år, tidigare avdrogs från aktieantalet också de aktier som dotterbolagen ägde. Referenssifforna för förra året har ändrats i enlighet med det nya kalkyleringssättet.
Fler nyckeltal finns som tabeller och grafer på vår webbplats.
 

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Under årets tredje kvartal utvecklades Virias omsättning som väntat. Fastän huvuddelen av tillväxten i omsättningen i januari-september kommer från företagsköp har alla verksamheter vuxit också organiskt jämfört med förra året. Orderstocken är god och glädjande är ständig tillväxt i våra fortlöpande tjänster inom digital säkerhet.
Koncernens operativa lönsamhet har förbättrats jämfört med det första halvåret. Som helhet är siffrorna för januari-september sämre än året innan, då lönsamheten förbättrades till följd av försäljningsvinster från försäljningen av Fenix Solutions Oy och Viria Link Oy. Rörelsevinsten belastades av avskrivningar i affärsvärden på grund av företagsköp.
I nettoresultatet för januari-september syns betydliga finansiella intäkter som i huvudsak kommer från försäljningsvinst från försäljningen av DNA:s aktier i början på året.
Viria har utökat sitt utbud av tjänster för heltäckande säkerhet genom två affärsköp. Ymon Oy tillför Viria tjänster särskilt för övervakning och rapportering inom datasäkerhet och datanät. Efterfrågan på dessa har ökat markant. Proteco-Turvatekniika som fokuserar på leverans och underhåll av säkerhetstekniska system stärker Virias verksamhet i Jyväskylä. De nya funktionerna integreras i Virias säkerhetsverksamhet.
Förutom att Virias affärsverksamheter tar fram egna lösningar har verksamheterna flera gemensamma utvecklingsprojekt som sammanför säkerhetsteknologi, dataanalytik och programvaruutveckling. I många fall anknyter projekten till sakernas internet (IoT) eller sammankoppling av befintlig information och därmed bättre nyttjande av befintlig information, i framtiden också tillämpning av artificiell intelligens.
Starten på incentivprogrammet för personalen lyckades över förväntan. Över hälften av alla Viriaanställda deltog i programmet och skulle gärna ha tecknat fler aktier än de 63 500 aktier som erbjöds. Som belöning för engagemanget får köparna om drygt två år en aktie per fyra aktier som nu köptes, förutsatt att den anställda fortfarande är i koncernens tjänst. Populariteten berättar om engagerade anställda och tro på Virias framtid.

Händelser efter översiktsperioden

I början på oktober sålde Viria sitt dotterbolag AB Sappa till en sverigebaserad investerargrupp, eftersom tv-affärsverksamhet inte längre är koncernens kärnverksamhet. Sappa har som bolag gett Viria mycket god avkastning. Efter att Sappa förvärvades vintern 2015 har Viria-koncernen fått ungefär 15 miljoner euro i försäljningsvinst och vinstutdelning. De medel som erhålls från försäljningen ska användas för avsevärda företagsköp som stöder Virias strategi samt stärka Virias marknadsposition och förbättra resultatförmåga.

Utsikter för resten av året

Koncernens omsättning väntas öka jämfört med året innan och vara ca. 100 miljoner euro. Fastän försäljningen av Sappa kommer att försvaga den operativa lönsamheten i kort sikt, öppnar den nya möjligheter att förverkliga tillväxt enligt strategin.
 
Ytterligare information        verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria är ett starkt expertbolag inom digital och fysisk säkerhet, digitala tjänster och informationshantering. Viria-koncernen består av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy och Ymon Oy. Bolagen växer stadigt och har en stabil position på marknaden. Virias omsättning år 2017 uppgick till 88 miljoner euro och personalstyrkan är ca 510.  www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…