Kallelse till Virias ordinarie bolagsstämma har publicerats

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma  hålls torsdagen den 25 juni 2020 kl. 14.00 i Kino Ritz på adressen Kyrkoesplanaden 22, Vasa.
På grund av coronapandemin har Viria Abp vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa att bolagstämman kan ordnas med beaktande av aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och säkerhet. Bolagsstämman kommer att ha en så kort varaktighet som möjligt samt vara begränsat till deltagarantalet. Ingen servering ordnas i samband med bolagsstämman.
Aktieägare rekommenderas i första hand att följa bolagsstämman via en videosändning samt att delta i bolagsstämman antingen genom att rösta på förhand eller genom ombud. Aktieägare har också möjlighet att ställa frågor på förhand om ärenden som behandlas under bolagsstämman. Mer detaljerade instruktioner avseende detta finns i slutet av bolagsstämmokallelsen.
Kallelse till bolagsstämman och anmälningsinstruktioner finns här.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…