Många österbottniska hem har ett undangömt papper vars värde är över 2 000 euro

En stor del av Viria Abp:s aktier, nästan 7 procent, existerar fortfarande som pappersaktier, fastän bolagets aktier anslöts till värdeandelssystemet för tio år sedan.

Den 15 april 2021 blir det tio år sedan Viria Abp:s (dåvarande Anvias) aktier anslöts till värdeandelssystemet och största delen av aktierna flyttades till ägarnas värdeandelskonton. Tidpunkten är viktig, eftersom Virias bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har möjlighet att besluta att rättigheterna i pappersaktierna förloras.
”Det finns inget beslutsförslag om detta ännu, men för säkerhets skull rekommenderar vi att de pappersaktier som fortfarande finns kvar överflyttas till värdeandelskonton så snart som möjligt”, säger kommunikationsdirektör Tiina Nieminen hos Viria.
Processen är enkel om aktiebrevet har en anteckning om överflyttning till den nuvarande ägaren. Om aktiebrevet däremot flyttats till en ny ägare till exempel i ett arvskifte, behövs ytterligare dokument för att bevisa den rätta ägaren, och det kan ta tid att få ihop dessa.
En pappersaktie motsvarar 100 aktier i Viria. Eftersom Viria inte är börsnoterat, har aktien inget noterat marknadspris. Vid handel på marknadsplatsen Privanet har priset på Virias aktie den senaste tiden varit 23-24 euro per aktie, så utifrån det kan man beräkna att priset på en pappersaktie är till och med 2 400 euro.
Vad ska man då göra om man äger en pappersaktie i Viria eller dess föregångare (Anvia, Vasa Läns Telefon, Vasa Telefon eller Etelä-Pohjanmaan Puhelin)?

  1. Kontrollera att ditt namn står som aktieägare på den första sidan i aktiebrevet, eller att det finns en anteckning om överflyttning till ditt namn på aktiebrevets frånsida och om bolaget registrerat överflyttningen.
    Om det inte är så, skaffa fram de dokument som bevisar ägandet, till exempel ett köpebrev, en bouppteckning eller ett gåvobrev.
  1. Öppna ett värdeandelskonto i din egen bank om du inte redan har ett. Värdeandelskontots ägare och aktiens ägare ska vara samma person.
  2. Boka tid i Nordeas kontor för att överflytta aktien till ett värdeandelskonto. Ta med aktiebrev(en), Nordeas uppdragsblankett som finns på Virias webbplats, identitetsbevis, värdeandelskontots nummer och vid behov en fullmakt och dokument som bevisar ägandet.

På Virias webbplats finns ingående anvisningar och svar på de vanligaste frågorna. Viria har även öppnat servicenumret 010 273 2400 enkom för detta.
Det finns fortfarande cirka 3 900 pappersaktier. Under årens lopp har antalet minskat, när aktier har registrerats som värdeandelar. Nu önskar vi att de resterande aktiebreven grävs fram ur byrålådorna och bankfacken och överflyttas till värdeandelskonton.
”Ägaren har nytta av överflyttningen på så vis att aktieutdelning betalas retroaktivt för tre år. För en pappersaktie är den retroaktiva aktieutdelningen just nu (fram till den 8 maj) 518 euro före skatt”, påminner Tiina Nieminen.
 
Tilläggsuppgifter
kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 4113480, tiina.nieminen@viria.fi
 

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…