Loihde har lämnat in en ansökan om notering av bolagets aktier på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland till Nasdaq Helsinki Oy och publicerar prospekt

Loihde Abp Företagsmeddelande 27.9.2021 kl. 14.00

Loihde Abp:s (”Loihde” eller ”Bolaget”) styrelse har beslutat att ansöka om att Bolagets aktier ska bli föremål för handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland som drivs av Nasdaq Helsinki Oy (”Helsingforsbörsen”) och har i dag till Helsingforsbörsen lämnat in en ansökan om notering av Bolagets aktier. Bolaget har upprättat ett finskspråkigt prospekt för noteringen och detta har granskats av Helsingforsbörsen.

Notering

Det är meningen att noteringen genomförs som en teknisk notering, det vill säga ingen aktieemission eller -försäljning planeras i samband med den. Loihdes ledning bedömer att en notering skulle skapa en handelsplats för Bolagets aktie och stöda en ökning av likviditeten för Bolagets aktie, vilket skulle leda till en effektivare prisbildning för aktien. En notering skulle även gynna användningen av Bolagets aktie som ett betalningsmedel för eventuella företagsköp och skulle öka Bolagets möjligheter att engagera personalen med hjälp av aktiebaserade incitamentssystem. Dessutom skulle en notering göra Loihde mer välkänt som arbetsgivare och bland kunderna.

Bolaget har i dag lämnat in en ansökan till Helsingforsbörsen om att Bolagets aktier ska tas upp till handel på First North med handelskoden LOIHDE. Under förutsättning att Bolagets ansökan om notering godkänns förväntas handeln med Bolagets aktier på First North inledas uppskattningsvis den 7 oktober 2021.

Prospektets tillgänglighet

Bolaget har upprättat ett finskspråkigt prospekt för noteringen och detta har granskats av Helsingforsbörsen. Prospektet är tillgängligt i elektronisk form från och med den 27 september 2021 på Bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/listautuminen.

Rådgivare

Alexander Corporate Finance Oy fungerar som Loihdes finansiella rådgivare och som certifierad rådgivare (Certified Adviser) i enlighet med First Norths regler. Som Loihdes juridiska rådgivare fungerar Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab och som rådgivare i kommunikationsfrågor Hill+Knowlton Strategies.

Företagspresentation

Loihde ordnar en webbsänd företagspresentation där verkställande direktör Samu Konttinen berättar om Bolaget och noteringen. Presentationen ordnas tisdagen den 28 september 2021 med start kl. 18:00. Presentationen kan ses på adressen https://loihde.videosync.fi/info/register.

 

Mer information

Verkställande direktör Samu Konttinen, samu.konttinen@loihde.com

Intervjuförfrågningar: kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 4113480 eller tiina.nieminen@loihde.com

Certifierad rådgivare Alexander Corporate Finance Oy, tfn +358 50 520 4098

 

Loihde är ett expertföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av digitalisering samt att skydda människor och information och säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Loihde består av två affärsområden: säkerhetslösningar där vi verkar under varumärket Loihde Trust och digital utveckling där våra varumärken är Loihde Advisory, Loihde Analytics och Loihde Factor. Personalstyrkan i koncernen är cirka 710 personer och koncernens omsättning år 2020 uppgick till 106,8 miljoner euro.