Loihde Abp gör en extra utbetalning av medel

Loihde Abp Företagsmeddelande 28 oktober 2021 kl. 9.55

Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma beslutade den 6 maj 2021 om en villkorad extra utbetalning av medel där 0,90 euro per aktie delas ut från bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Bolagsstämman beslutade att den extra utbetalningen av medel är villkorad av att bolagets aktier tas upp till handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland (First North) som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy senast den 31 december 2021.

Handeln med bolagets aktier på First North har börjat den 7 oktober 2021.

Loihde Abp:s styrelse har i dag beslutat att avstämningsdagen för den extra utbetalningen av medel är den 1 november 2021 och betalningsdagen den 9 november 2021. I samband med beslutet konstaterade styrelsen att bolagets utdelningsbara medel är tillräckliga för ett förverkligande av den extra utbetalningen och att utbetalningen inte äventyrar bolagets solvens.

Den extra utbetalningen av medel utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag är antecknade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab.

 

Mer information

Verkställande direktör Samu Konttinen

Intervjuförfrågningar: kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 411 3480 eller tiina.nieminen@loihde.com

Certifierad rådgivare Alexander Corporate Finance Oy, tfn +358 50 520 4098

 

Loihde är ett expertföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av digitalisering samt att skydda människor och information och säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Loihde består av två affärsområden: säkerhetslösningar där vi verkar under varumärket Loihde Trust och digital utveckling där våra varumärken är Loihde Advisory, Loihde Analytics och Loihde Factor. Personalstyrkan i koncernen är cirka 710 personer och koncernens omsättning år 2020 uppgick till 106,8 miljoner euro.