Loihde Abp inleder förvärv av egna aktier

Loihde Abp Företagsmeddelande 4 januari 2022 kl. 11.00

Loihde Abp inleder förvärv av egna aktier

Loihde Abp:s styrelse har utgående från ett bemyndigande som gavs av den ordinarie bolagsstämman den 6 maj 2021 beslutat att inleda förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 230 000, vilket motsvarar cirka 3,8 procent av aktierna i bolaget. För förvärvet av aktierna används dock högst 5 000 000 euro.

Aktierna förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav genom offentlig handel till det marknadspris som gäller vid tidpunkten för förvärvet på marknadsplatsen First North Growth Market Finland, som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Förvärvet av egna aktier inleds tidigast den 10 januari 2022 och avslutas senast den 4 maj 2022. Förvärvet av egna aktier finansieras med bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

Avsikten med förvärvet av bolagets egna aktier är att förbättra bolagets finansieringsstruktur genom att minska bolagets egna kapital och att använda aktierna som en del av bolagets aktiebaserade incitamentssystem.

Den ordinarie bolagsstämman som hölls den 6 maj 2021 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av högst 230 000 av bolagets egna aktier (cirka 4,0 procent av alla aktier i bolaget enligt situationen på dagen för kallelsen till bolagsstämman den 14 april 2021).

Det totala antalet aktier och röster i Loihde Abp uppgår till 6 010 041. För tillfället innehar Loihde 80 530 egna aktier.

 

Mer information

Verkställande direktör Samu Konttinen

Intervjuförfrågningar: kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 411 3480 eller tiina.nieminen@loihde.com

Certifierad rådgivare Alexander Corporate Finance Oy, tfn +358 50 520 4098

 

Loihde är ett expertföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av digitalisering samt att skydda människor och information och säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Loihde består av två affärsområden: säkerhetslösningar där vi verkar under varumärket Loihde Trust och digital utveckling där våra varumärken är Loihde Advisory, Loihde Analytics och Loihde Factor. Personalstyrkan i koncernen är cirka 729 personer och koncernens omsättning år 2020 uppgick till 106,8 miljoner euro.