Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Anvia Abp kallas till en extra bolagsstämma som hålls torsdagen den 19 januari 2017 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Törnäväsalen. Adress Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.

Anvia-koncernen är nu Viria.

Anvia-koncernen börjar använda namnet Viria. Med namnändringen betonar vi att koncernen är förnyad och separerad från de bolag som nu är sålda till Elisa.

Anvias delårsrapport 1-9/2016

Anviakoncernens omsättning var årets tredje kvartal 19,4 miljoner euro och i januari–september 87,5 miljoner euro. Från företagsarrangemanget med Elisa erhölls en försäljningsvinst på 50,5 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var i…