Delårsrapport 1–9/2017: Virias nettoresultat 2,7 M€

Viriakoncernens omsättning uppgick under perioden januari–september till 59,5 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 2,8 miljoner euro. Resultatet för redovisningsperioden var 2,7 miljoner euro. Siffrorna är inte jämförbara med…