Kallelse till bolagsstamma

Aktieägarna i Viria Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Framis auditorium (Frami B), adress Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.

Viria har ny styrelse och ny ordförande för förvaltningsrådet

Viria Abp:s förvaltningsråd har vid sitt konstituerande möte valt Martti Alakoski till ordförande för förvaltningsrådet och Tom Westermark till vice ordförande. Martti Alakoski har länge varit ordförande för Elektrikerförbundet, och han pensionerades från det uppdraget i slutet av förra året. Tom Westermark är verkställande direktör för Harry Schaumans Stiftelse.