Delårsrapport 1-9/2018: Virias strategi ger resultat

Viria-koncernens omsättning uppgick i januari­september till 79,8 miljoner euro Koncerns rörelsevinst utan goodwillavskrivningar uppgick till 2,6 miljoner euro Översiktsperiodens resultat var 18,2 miljoner euro Siffrorna är inte jämförbara med året…

Viria har sålt aktier i DNA

Viria Abp har sålt en del av sitt aktieinnehav i DNA. Försäljningspriset uppgick till 16,8 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på över 13,5 miljoner euro för Viria.

Delårsrapport 1–3/2018: Viria växer lönsamt

Viriakoncernens omsättning uppgick under perioden januari–mars till 24,6 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 0,5 miljoner euro. Resultatet för redovisningsperioden var 7,8 miljoner euro. Siffrorna är inte jämförbara med…