Viria sålde en del av sina DNA-aktier

Viria Abp har sålt en tredjedel av sina aktier i DNA. Försäljningspriset uppgick till cirka 16 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på 12,3 miljoner euro för Viria för räkenskapsperioden 2018.