Virias årsberättelse har publicerats

Virias årsberättelse för år 2019 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2019, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…

Delårsrapport 1-9/2018: Virias strategi ger resultat

Viria-koncernens omsättning uppgick i januari­september till 79,8 miljoner euro Koncerns rörelsevinst utan goodwillavskrivningar uppgick till 2,6 miljoner euro Översiktsperiodens resultat var 18,2 miljoner euro Siffrorna är inte jämförbara med året…