För ägarna

Loihde är ett solitt och lönsamt tillväxtföretag med en stark marknadsposition på en växande marknad. Både digitalisation och säkerhet är stora megatrender och vår erbjudande motsvarar kundernas behov väl. Loihde är den enda aktör i Finland som erbjuder komplett säkerhet för företag och samfund. Vi nöjer oss dock inte med att bara trygga informationen, utan vi genererar resultat utgående från denna genom att dra nytta av data och information och utveckla digitala tjänster. Läs mera om vår verksamhet och strategi.

Vår starka balansräkning möjliggör en kraftig tillväxt genom strategienliga företagsköp.

När det gäller ökandet av ägarvärdet så är vårt centrala mål att få till stånd en värdeökning för aktien och erbjuda bättre möjligheter att köpa och sälja aktier. Under de kommande år strävar vi efter att bygga upp ett Loihde som i fråga om tillväxtutsikter och lönsamhet har förutsättningar för en eventuell börsnotering.

Loihde har en bred finländsk ägarbas. Som ägare står cirka 30 000 företag och privatpersoner. Listan över de största ägarna finns här.