Aktie

Loihde Abp (tidigare Viria Abp, tidigare Anvia Abp) har 6 007 041 aktier. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman.

Loihde Abp:s aktier är registrerade i det värdeandelssystem som Euroclear Finland Ab för, vilket innebär att i stället för ett aktiebrev är aktien registrerad på ett personligt värdeandelskonto för varje enskild aktieägare.