Pappersaktier

Har du en Loihdes pappersaktie? 

Nu är det dags att överflytta aktien till ett värdeandelskonto. 

Virias bolagsstämma beslöt den 6 maj 2021, att rätten till Viria Abp:s aktier och de rättigheter som grundar sig på aktierna har förverkats beträffande de Viria Abp:s aktier vars registrering på aktieägares värdeandelskonto har inte krävts på ett giltig sätt senast 30 juni 2021 kl. 16. Om aktiebrevet har försvunnit, ska ägaren kravet göras senast den ovannämnda tidsfristen och därtill ska ett beslut om dödande av aktiebrevet eller motsvarande handling visas upp och övriga åtgärder som registrering av aktierna på aktieägarens värdeandelskonto förutsätter slutföras senast den 31 december 2021 kl. 16.00.

En pappersaktie motsvarar 100 aktier i Viria. Vid handel på marknadsplatsen Privanet har priset på Virias aktie den senaste tiden varit 25-26 euro per aktie, så utifrån det kan man beräkna att priset på en pappersaktie är till och med 2 600 euro.

Ägaren har nytta av överflyttningen också på så vis att aktieutdelning betalas retroaktivt för tre år.

Vad ska man då göra?

 1. Kontrollera att ditt namn står som aktieägare på den första sidan i aktiebrevet, eller att det finns en anteckning om överflyttning till ditt namn på aktiebrevets frånsida och om bolaget registrerat överflyttningen.
  Om det inte är så, skaffa fram de dokument som bevisar ägandet, till exempel ett köpebrev, en bouppteckning eller ett gåvobrev.
 1. Öppna ett värdeandelskonto i din egen bank om du inte redan har ett. Värdeandelskontots ägare och aktiens ägare ska vara samma person.
 1. Boka tid i din bank för att överflytta aktien till ett värdeandelskonto och be dem skicka dokumenter till Nordea. Ta med
  – aktiebrev(en),
  Nordeas uppdragsblankett,
  – identitetsbevis,
  – värdeandelskontots nummer och
  – vid behov en fullmakt och dokument som bevisar ägandet.

Ingående anvisningar och svar på de vanligaste frågorna här (t ex om aktiebrevet har förkommit):

Vanliga frågor

Du kan också kontakta vårt servicenummer 010 273 2400.

Överflyttningen påverkar inte på telefonanslutninen, Anvias telefonnät överfördes till Elisa 2016.

Hur ser aktiebrevet ut?

Aktiebrev finns under följande bolagsnamn: Anvia, Vasa Läns Telefon, Vasa Telefon eller Etelä-Pohjanmaan Puhelin.