Pappersaktier

Virias bolagsstämma beslöt den 6 maj 2021, att rätten till Viria Abp:s aktier och de rättigheter som grundar sig på aktierna har förverkats beträffande de Viria Abp:s aktier vars registrering på aktieägares värdeandelskonto har inte krävts på ett giltig sätt senast 30 juni 2021 kl. 16.

Om aktiebrevet har försvunnit, ska ägaren kravet göras senast den ovannämnda tidsfristen och därtill ska ett beslut om dödande av aktiebrevet eller motsvarande handling visas upp och övriga åtgärder som registrering av aktierna på aktieägarens värdeandelskonto förutsätter slutföras senast den 31 december 2021 kl. 16.00.

När du får beslutet om dödande av aktiebrevet

 1. När tingsrätten har dödat den förkomna aktien skicka tingsrättens beslut i original till adresssen Loihde Abp/Aktieärenden, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa. När vi har fått beslutet gör vi nödvändiga registreringar i våra egna register och efter detta returnerar vi beslutet och ett intyg till dig.
 1. Öppna ett värdeandelskonto i din egen bank om du inte redan har ett. Värdeandelskontots ägare och aktiens ägare ska vara samma person.
 2. Boka tid i din bank för att överflytta aktien till ett värdeandelskonto och be dem skicka dokumenter till Nordea. Ta med
  – ovannämnda beslutet och intyget,
  Nordeas uppdragsblankett,
  – identitetsbevis,
  – värdeandelskontots nummer och
  – vid behov en fullmakt och dokument som bevisar ägandet, till exempel ett köpebrev, en bouppteckning eller ett gåvobrev.

Du kan också kontakta vårt servicenummer 044 411 4045.