Pappersaktier

Möjligheten att byta ut aktiebrev i pappersformat mot värdeandelar har upphört

Virias bolagsstämma beslöt den 6 maj 2021 att rätten till Viria Abp:s aktier och de rättigheter som grundar sig på aktierna har förverkats beträffande de av Viria Abp:s aktier vilkas registrering på aktieägarens värdeandelskonto inte har krävts på ett giltig sätt senast den 30 juni 2021 kl. 16, eller för förkomna och i tingsrätten dödade aktiebrev senast den 31 december 2021 kl. 16.00.

Att rättigheterna har förverkats betyder att aktiebrev i pappersformat inte längre har något värde. Aktier som inte har registrerats som värdeandelar har återgått i bolagets ägo.