Vanliga frågor

+ Jag hittade ett Loihdes aktiebrev på papper. Vad ska jag göra?

Jag hittade ett Loihdes aktiebrev på papper. Vad ska jag göra?

Ägaren ska överflytta aktien till ett värdeandelskonto för att få aktieutdelning. Loihde Abp:s (tidigare Viria Abp, tidigare Anvia Abp, tidigare Vasa Läns Telefon Ab) aktier har anslutits till värdeandelssystemet år 2011. I och med ändringen ska aktiebrev på papper bytas till värdeandelar som registreras på aktieägarens personliga värdeandelskonto. Slopandet av aktiebrev på papper gör det enklare att förvara aktier, och det finns inte längre risk för att värdepapper försvinner. Nedan kan du läsa mera om överflyttningen till värdeandelskonto.

- stäng


+ Jag har tappat bort mitt aktiebrev, vad ska jag göra?

Jag har tappat bort mitt aktiebrev, vad ska jag göra?

Om ett aktiebrev har förkommit och inte hittas trots eftersökningar, ska aktiebrevet dödas i tingsrätten före bytet till värdeandelar. Du får ytterligare anvisningar via e-post aktiearenden (at) loihde.com eller via telefon 010 273 2400. Resultatet av dödandet är ett intyg över aktieägandet, och med det kan du överflytta din aktie till ett värdeandelskonto (se nästa punkt). Tingsrätten uppbär en avgift för dödandet av aktiebrevet och processen tar några månader.

- stäng


+ Hur överflyttar jag en aktie till ett värdeandelskonto?

Hur överflyttar jag en aktie till ett värdeandelskonto?

Grunda ett eget värdeandelskonto i ett valfritt finansinstitut om du inte redan har ett värdeandelskonto. Gör sedan en överflyttning till värdeandelskontot genom att be din bank skicka följande dokument till Nordea bank, som är vår samarbetspartner i överflyttningarna: aktiebrevet (eller om aktien dödats, ett intyg för ett byte), numret på ditt värdeandelskonto samt Nordeas uppdragsblankett. Om aktien inte står på ditt namn, behöver du dessutom ha med dig åtkomsthandlingen (se nästa punkt). När en aktie överflyttas till ett värdeandelskonto, betalas tre års aktieutdelning retroaktivt till ägaren. En gammal telefonaktie är värd 100 aktier i Loihde.

- stäng


+ Jag har köpt/fått ett aktiebrev, men ägarändringen har inte registrerats på aktiebrevet.

Jag har köpt/fått ett aktiebrev, men ägarändringen har inte registrerats på aktiebrevet.

Ta med dig de ursprungliga åtkomsthandlingarna (se nedan) samt aktiebrevet till Nordeas kontor. Ta med ditt värdeandelskontonummer och se till att ett värdeandelskonto öppnas senast i samband med detta.

- stäng


+ Vad är åtkomsthandlingar?

Vad är åtkomsthandlingar?

Med åtkomsthandlingar bevisas äganderätten till aktien om ändringen i ägandet inte har registrerats på aktiebrevet. En sådan kan vara till exempel ett köpebrev, gåvobrev eller avtal om avvittring.
När aktien har fåtts som arv behövs ett registrerat eller bestyrkt bouppteckningsinstrument eller bouppteckningsinstrument jämte bilagor och släktutredning samt ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument. Om aktien har fåtts via testamente behövs förutom ovannämnda dokument ett eventuellt övervakningsprotokoll samt en utredning av att testamentet vunnit laga kraft.

- stäng


+ Jag har inte fått aktieutdelning till mitt konto

Jag har inte fått aktieutdelning till mitt konto

Kontakta det finansinstitut har där du har ditt värdeandelskonto.

- stäng


+ Jag vet inte om jag forfarande har en aktie eller vad som hänt med min gamla telefonaktie

Jag vet inte om jag forfarande har en aktie eller vad som hänt med min gamla telefonaktie

Kontakta vår aktierådgivning (osakeasiat (at) loihde.com eller per telefon 010 273 2400.

- stäng


+ Jag äger aktier tillsammans med en annan person

Jag äger aktier tillsammans med en annan person

Vid överföringen till värdeandelssystemet rekommenderas att samägandet upplöses innan aktierna registreras på värdeandelskonto, eftersom samägande i praktiken orsakar problem t.ex. vid administrationen av värdeandelskontot och vid ägararrangemang. Aktier som samägs av äkta hälfter kan t.ex. inte registreras på ett värdeandelskonto som är endast den ena hälftens.

- stäng


+ Var kan jag sälja min aktie i Loihde?

Var kan jag sälja min aktie i Loihde?

Du kan köpa och sälja aktier i Loihde och i andra icke-börsnoterade företag bland annat på marknadsplatsen Privanet. Naturligt kan du även sälja din aktie till en köpare som du själv hittat.

- stäng


+ Vad är värdet på Loihdes aktie?

Vad är värdet på Loihdes aktie?

Eftersom Loihde inte är ett börsnoterat företag, har aktien inget noterat marknadspris, utan försäljningspriset bestäms genom ett avtal mellan säljare och köpare.
På Privanet-marknadsplatsen kan man se kursutvecklingen för Loihdes aktier i tjänsten i fråga. Priset på affärerna kan man se på Privanets sidor.

- stäng


+ Köper ni tillbaka era egna aktier?

Köper ni tillbaka era egna aktier?

Loihde köper inte för närvarande tillbaka egna aktier.

- stäng

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta vår servicenummer 010 273 2400.