Värdeandelssystemet

Aktierna i Loihde Abp (f.d. Viria Abp, f.d. Anvia Abp) har anslutits till värdeandelssystemet, som är ett elektroniskt registersystem för aktier och andra värdepapper. Aktierna och de andra värdepappren i värdeandelssystemet förvaras i form av värdeandelar på ägarnas personliga värdeandelskonton.