Vinstutdelning

Loihde Abp, som är moderbolag i Loihdekoncernen, bedriver en aktiv vinstutdelningspolicy. Vinstutdelning betalas bara för de aktier som finns i värdeandelssystemet. Vinstutdelningen föråldras inom tre år. Läs mer om värdeandelssystemet här.

Vinstutdelning och beskattning

Uppgifter som behövs vid deklarationen:
Bolagets namn: Loihde Abp
FO-nummer: 0747682-9

Aktiens jämförelsevärde 2019 (för skatteåret 2020): 24,10 €

Loihde Abp:s (t.o.m. 2016 Anvia Abp:s) utdelning de senaste åren:
2008: 100 €
2009: 92 €
2010: 103 €
2011: 80 €
2012: 81 €
2013: 80 €
2014: 82 €
2015: 80 €
2016: 160 €

Efter aktieemissionen (1:100):
2017: 1,45 €
2018: 1,83 €
2019: 1,90 €
2020: 1,80 €