Vinstutdelning

Utdelningspolicy

Det är Loihdes mål att årligen ge en vinstutdelning på minst 50 procent av Loihdekoncernens resultatet för räkenskapsperioden. Bolaget bedömer årligen förutsättningarna för utdelning med beaktande av bolagets ekonomiska situation, uppnåendet av tillväxt- och utvecklingsmålen och satsningar som behövs för detta samt övriga faktorer som väsentligt påverkar vinstutdelningen.

Vinstutdelning och beskattning

Uppgifter som behövs vid deklarationen:
Bolagets namn: Loihde Abp
FO-nummer: 0747682-9

Aktiens jämförelsevärde 2019 (för skatteåret 2020): 24,10 €

Loihde Abp:s (t.o.m. 2016 Anvia Abp:s) utdelning de senaste åren:
2008: 100 €
2009: 92 €
2010: 103 €
2011: 80 €
2012: 81 €
2013: 80 €
2014: 82 €
2015: 80 €
2016: 160 €

Efter aktieemissionen (1:100):
2017: 1,45 €
2018: 1,83 €
2019: 1,90 €
2020: 1,80 € och ytterligare tilldelning av medel 0,90 €
2021: 0,55 €
2022: 0,80 €