Förvaltning

Vid förvaltningen av Loihdekoncernen följs lagstiftningen i Finland, i synnerhet aktiebolagslagen och bokföringslagen samt bolagsordningen i bolaget.

Loihdes högsta beslutande organ är bolagsstämman som samlas minst en gång varje år. Bolagsstämman väljer 5-7 medlemmar till styrelsen.