Bolagsstämma

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 6 maj 2021 kl. 14.00 i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.

Protokoll (på finska)
Beslut vid ordinarie bolagsstämman (på finska)
Verksällande direktörens översikt (pdf, på finska)
Verkställande direktörens översikt (video, på finska)

Kallelse till bolagsstämma
Förslag till bolagsstämma
Viria Abp:s årsberättelse och bokslut 2020
Bilagor (på finska)
1 Bolagets bolagsordning i dess ändrade form
2 Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
3 Villkor för en riktad emission mot vederlag som en del av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna samt fördelningen av aktierna mellan tecknarna
Till kännedom: Villkor för ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna (godkänd i bolagsstämman den 25 juni 2020)

Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma
———————————–

Fullmakter

Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt
——————————-

Tidigare bolagsstämmor