Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma 2024

Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma planeras att hållas den 7 maj 2024.

Aktieägare som vill att ett ärende behandlas i den ordinarie bolagstämman skall meddela det till Loihde’s styrelse senast den 26 februari 2024. Begäran skickas till adressen Loihde Abp, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa eller aktieärenden@loihde.com.

———————————-

Fullmakter

Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt
——————————-

Tidigare bolagsstämmor


+ Bolagsstämma 2022