Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma 2023

Loihde Abp:s  ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 14.00 i Seinäjoki.

Protokoll (på finska)
Beslut vid ordinarie bolagsstämman (på finska)
Kallelse till bolagsstämma
Föredragningslista
Förslag till bolagsstämma 2023
Verkställande direktörens översikt (presentation, på finska)
Verkställande direktörens översikt (video, på finska)
Loihde Abp:s årsberättelse 2022 (på finska) som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport
Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
Ersättningspolicy (på finska)
Presentation om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar
Bilagor (på finska):
Villkor för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentssystem
Villkor för den riktade aktieemission mot vederlag som är en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsen och fördelningen av aktier mellan tecknarna (uppdaterad 2.5.2023)
Aktieägare Tuuli Holkkolas yrkande till Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma

Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma

 

———————————–

Fullmakter

Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt
——————————-

Tidigare bolagsstämmor


+ Bolagsstämma 2022