Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets ordförande är Christian Wetterstrand och viceordförande Matti Kulmakorpi.

Mandatperiod till den ordinarie bolagsstämman 2022:
Carita Ehnström, Vasa
Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki
Kuisma Laukkola, Seinäjoki
Heikki Mäki-Valkama, Seinäjoki
Ari Närvä, Vasa
Janne Tuomikoski, Uleåborg

Mandatperiod till den ordinarie bolagsstämman 2023:

Lars Gästgivars, Korsholm
Pekka Haapanen, Vasa
Matti Kulmakorpi, Seinäjoki
Riina Nevamäki, Esbo
Björn Pundars, Vasa
Piia Uusi-Kakkuri, Vasa

Mandatperiod till den ordinarie bolagsstämman 2024:
Martti Alakoski, Kurikka
Pasi Haarala, Vasa
Juha Koivisto, Laihela
Raimo Ristilä, Seinäjoki
Matti Uusi-Kakkuri, Kurikka
Christian Wetterstrand, Esbo

Personalens representanter:

Miia Manner
Olli Korpierkki