Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för ledningen av bolaget och för att bolagets verksamhet organiseras på ett korrekt sätt. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning där det fastställs vilka frågor som styrelsen ska behandla, hur den ska sammanträda och hur beslutsfattandet ska gå till. Styrelsen leder och övervakar bolagets verkställande ledning, utser och entledigar verkställande direktören och godkänner viktiga beslut om bolagets strategi, investeringar, organisation, belöning av ledningen och finansiering.

Enligt bolagsordningen har styrelsen fem till sju ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlemmarna upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

Timo Kotilainen

+ Läs mer

Styrelsens ordförande

f. 1959
Partner, KASIN Consulting, styrelseproffs
Diplomingenjör
I styrelsen sedan 2019

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, Nixu 2006–2014
Styrelseproffs 2003–2006
Flera ledningsfunktioner, Nokia Networks 1993–2003

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
KASIN Consulting, styrelseordförande 2014–
NSW Global, styrelseordförande 2022–

Aktier i Loihde: 
6739 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Kaj Hagros

+ Läs mer

f. 1970
Kapitalinvesterare, VD för Redstone Nordics
Diplomingenjör, MBA
I styrelsen sedan 2021

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, Pivot5 2014–2017
VD, Tecnotree, 2009–2013
Operativ direktör, FOX Mobile 2008–2009
Ledningsfunktioner, First Hop 2001–2008

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Inderes, styrelseordförande 2016–
Chipmetrics Oy, styrelsemedlem 2022–

Aktier i Loihde: 
8200 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Juha Murtopuro

+ Läs mer

f. 1972
VD, Alltime
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2023

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, AVARN Security Finland, 2016–2021
VD, Turvatiimi, 2021–2016
VD, Caternet Finland, 2010–2012
VD, Valimo Wireless, 2008–2010
VD/marknadsdirektör, Wayfinder Finland, 2007–2008
VD, Navicore, 2005–2007
Direktör, Nokia, 2000–2005

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Fennia, medlem i förvaltningsrådet 2020–
Eteläranta Capital, styrelseordförande 2008–

Aktier i Loihde: 
557

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Matti Piri

+ Läs mer

f. 1969
Ekonomidirektör, Accountor Group
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2021

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Ekonomidirektör, Altia 2013–2018
VP Finance & Control, Neste Oil 2011–2013
Finance Director och andra funktioner inom ekonomiförvaltning, Mars Inc 1994–2011

Aktier i Loihde: 
1280

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Anni Ronkainen

+ Läs mer

f. 1966
Styrelseproffs
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2023

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
EVP, Chief Digital Officer, Kesko, 2015–2023
Country Manager, Google Finland, 2009–2015
Industry Head, Google Finland, 2008–2009
VD, McCann Worldgroup Helsinki, 2006–2008
CBO, Satama Finland, 2001–2006

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Posti Group, styrelsemedlem 2023–
Lassila & Tikanoja, styrelsemedlem 2023–
Aallon Group, styrelsemedlem 2022–
Kontio, styrelsemedlem 2022–
Fennia, styrelsemedlem 2019–
Business Finland: Digital Advisory Board 2017–

Aktier i Loihde: 
557

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

 

Matti Vikkula

+ Läs mer

f. 1960
VD, Scandinavian Biogas
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2023

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Managing Partner, Rescus Partners, 2009–2012
VD, Ruukki, 2007–2008
SEVP, Elisa, 2006–2007
VD, Saunalahti Group, 2001–2007
Partner, PwC, 1998–2001

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Origin by Ocean, styrelseordförande 2021–
Kristina Cruises, styrelsemedlem/ordförande 1995–

Aktier i Loihde: 
1000

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Stefan Wikman

+ Läs mer

f. 1956
Senior Advisor, Stewicon Ab
Juris kandidat, vicehäradshövning
I styrelsen sedan 2021

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Advokat, Roschier 1994–, partner 1996–2016
Flera ledningsfuntioner inom KWH Group 1986–1994
Funktionschef, SYP 1983–1985

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
KWH-koncernen Ab, styrelsemedlem 2019–
Harry Schaumans Stiftelse, styrelseordförande 2009–

Aktier i Loihde: 
1658 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng