Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för ledningen av bolaget och för att bolagets verksamhet organiseras på ett korrekt sätt. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning där det fastställs vilka frågor som styrelsen ska behandla, hur den ska sammanträda och hur beslutsfattandet ska gå till. Styrelsen leder och övervakar bolagets verkställande ledning, utser och entledigar verkställande direktören och godkänner viktiga beslut om bolagets strategi, investeringar, organisation, belöning av ledningen och finansiering.

Enligt bolagsordningen har styrelsen fem till sju ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlemmarna upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

Marko Kauppi

+ Läs mer

Styrelsens ordförande

f. 1970
VD, Tenendum Oy, 2009–
VD, SPV Investments Oy, 2010–
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2024

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, Visio Varainhoito Oy, 2018–2019
VD, Arvo Omaisuudenhoito Oy, 2005–2008
VD, Mandatum Yksityispankki, 2002–2005
Vice VD, Mandatum Pankkiiriliike, 2000–2002

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Vice ordförande/medlem i styrelsen, Nixu Oyj, 2011–2023
Ordförande/medlem i styrelsen, Heeros Oyj, 2018–2023
Medlem i styrelsen, Tosibox Oy, 2023–
Medlem i styrelsen, Topbox Oy, 2021–
Medlem i styrelsen, Cloud2 Oy, 2020–
Medlem i styrelsen, Visio Varainhoito Oy, 2019–

Aktier i Loihde: 
Innehav via bolag med bestämmande inflytande (Tenendum Oy): 76 348

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Juha Murtopuro

+ Läs mer

f. 1972
VD, Alltime
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2023

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, AVARN Security Finland, 2016–2021
VD, Turvatiimi, 2021–2016
VD, Caternet Finland, 2010–2012
VD, Valimo Wireless, 2008–2010
VD/marknadsdirektör, Wayfinder Finland, 2007–2008
VD, Navicore, 2005–2007
Direktör, Nokia, 2000–2005

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Medlem i förvaltningsrådet, Fennia, 2020–
Styrelseordförande, Eteläranta Capital, 2008–

Aktier i Loihde: 
557

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Jari Niska

+ Läs mer

f. 1971
Styrelseproffs
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2024

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, Solita Group Oy 2008–2020
Ekonomidirektör, Solita Group Oy 2004–2008
Head of Business Control, Finnet Oy (nuvarande DNA Oyj) 2002–2004
Business Controller, Finnet Verkot Oy 2000–2002
Controller, Sandvik Tamrock Oy, 1996–2000

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande, Bolt Works Oy, 2018–
Medlem i styrelsen, Solita Group Oy, 2020–
Medlem i styrelsen, Cloudpermit Oy, 2017–
Ordförande/medlem i styrelsen, Nixu Oyj, 2021–2023
Styrelseordförande, Ferrologic Group AB, 2019–2020
Medlem i styrelsen, Etera, 2017–2018

Aktier i Loihde: 
Innehav via bolag med bestämmande inflytande (Atilos Capital Oy och Hidalgo Oy): 46 000

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Anni Ronkainen

+ Läs mer

f. 1966
Styrelseproffs
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2023

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
EVP, Chief Digital Officer, Kesko, 2015–2023
Country Manager, Google Finland, 2009–2015
Industry Head, Google Finland, 2008–2009
VD, McCann Worldgroup Helsinki, 2006–2008
CBO, Satama Finland, 2001–2006

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem, Posti Group, 2023–
Styrelsemedlem, Lassila & Tikanoja, 2023–
Styrelsemedlem, Aallon Group, 2022–
Styrelsemedlem, Kontio, 2022–
Styrelsemedlem, Fennia, 2019–
Digital Advisory Board, Business Finland, 2017–

Aktier i Loihde: 
557

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

 

Matti Vikkula

+ Läs mer

f. 1960
VD, Scandinavian Biogas
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2023

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Managing Partner, Rescus Partners, 2009–2012
VD, Ruukki, 2007–2008
SEVP, Elisa, 2006–2007
VD, Saunalahti Group, 2001–2007
Partner, PwC, 1998–2001

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande, Origin by Ocean, 2021–
Ordförande/medlem i styrelsen, Kristina Cruises, 1995–

Aktier i Loihde: 
6 000

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Christian Wetterstrand

+ Läs mer

f. 1971
Direktör, CapMan Wealth Services, 2017–
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2024

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, JAM Advisors, 2015–2017
VD, Ålandsbanken Asset Management, 2012–2015
Head of Private Clients, Ålandsbanken Asset Management, 2000–2015
Kapitalförvaltare, Gyllenberg Asset Management, 1996–2000

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem, Omena Hotels, 2021–
Styrelsemedlem, JL Metals Oy, 2022–
Ordförande/medlem i förvaltningsrådet, Loihde Abp, 2018–2021

Aktier i Loihde: 
Innehav via bolag med bestämmande inflytande (Ab C. Wetterstrand Oy) och personligt innehav i Loihde Abp: 51 365

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng