Styrelsen

Timo Kotilainen

+ Läs mera

Styrelsens ordförande

f. 1959
Partner, KASIN Consulting, styrelseproffs
Diplomingenjör
I styrelsen sedan 2019

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, Nixu 2006–2014
Styrelseproffs 2003–2006
Flera ledningsfunktioner, Nokia Networks 1993–2003

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
KASIN Consulting, styrelseordförande 2014–
NSW Global Oy, styrelseordförande 2022–

Loihdes aktier: 
3483 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Kaj Hagros

+ Läs mera

f. 1970
Kapitalinvesterare, VD för Redstone Nordics Oy
Diplomingenjör, MBA
I styrelsen sedan 2021

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
VD, Pivot5 2014–2017
VD, Tecnotree Oyj, 2009–2013
Operativ direktör, FOX Mobile 2008–2009
Ledningsfunktioner, First Hop 2001–2008

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Heltti Oy, styrelseordförande 2017–
Inderes Oy, styrelseordförande 2016–

Loihdes aktier: 
5501 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Elina Piispanen

+ Läs mera

f. 1963
Styrelseproffs, VD vid Fit Advice Oy
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2019

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Transformationsdirektör, Sanoma Media Finland 2016–2018
VD, Fit Advice 2015–
Managing Director, Technology – Nordic Mobility, Accenture 2011–2014
Flera ledningsfunktioner, Accenture 1995–2014

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Punaisen Ristin Ensiapuyhtiö, styrelseordförande 2020–
Sitowise, styrelsemedlem 2017–
Telko, styrelsemedlem 2017–

Loihdes aktier: 
1581 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Matti Piri

+ Läs mera

f. 1969
Ekonomidirektör, Accountor Group
Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2021

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Ekonomidirektör, Altia 2013–2018
VP Finance & Control, Neste Oil 2011–2013
Finance Director och andra funktioner i ekonomiförvaltning, Mars Inc, 1994–2011

Loihdes aktier: 
1001

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng

Stefan Wikman

+ Läs mera

f. 1956
Senior advisor, Stewicon Ab
Juris kandidat, vicehäradshövning
I styrelsen sedan 2021

Huvudsaklig arbetserfarenhet:
Advokat, Roschier 1994-, partner 1996–2016
Flera ledningsfuntioner i KWH Group 1986–1994
Funktionschef, SYP 1983–1985

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
KWH-Yhtymä Oy, styrelsemedlem 2019–
Harry Schauman Stiftelse, styrelseordförande 2009–

Loihdes aktier: 
1101 aktier

Oberoende av företaget och dess betydande aktieägare

- stäng