IR-kalender

2023

1.2. Tyst period börjar
3.3. Bokslutsmeddelande för år 2022
Vecka 13 Årsberättelse 2022 publiceras
29.3. Tyst period börjar
28.4. Affärsverksamhetsrapport 1–3/2023
4.5. Ordinarie bolagsstämma
1.8. Tyst period börjar
31.8. Halvårsrapport 1–6/2023
2.10. Tyst period börjar
1.11. Affärsverksamhetsrapport 1–9/2023
16.11. Kapitalmarknadsdag

2022

2.2. Tyst period börjar
4.3. Bokslutsmeddelande för år 2021
4.4. Tyst period börjar
Vecka 13 Årsberättelse 2021 publiceras
4.5. Affärsverksamhetsrapport 1–3/2022
5.5. Ordinarie bolagsstämma
1.8. Tyst period börjar
31.8. Halvårsrapport 1–6/2022
2.10. Tyst period börjar
1.11. Affärsverksamhetsrapport 7–9/2022

2021

2.2. Tyst period börjar
4.3. Bokslutsmeddelande för år 2020
4.4. Tyst period börjar
Vko 15 Årsberättelse 2020 publiceras
4.5. Affärsverksamhetsrapport 1–3/2021
6.5. Ordinarie bolagsstämma
1.8. Tyst period börjar
31.8. Halvårsrapport 1–6/2021
29.9. Tyst period börjar
29.10. Affärsverksamhetsrapport 7–9/2021