Loihde som placeringsobjekt

Vi bygger digitala lösningar för våra kunder och skyddar dem från informationssäkerhetsrisker och andra säkerhetsrisker.

Kärnan i vår verksamhet är att öka våra kunders konkurrenskraft genom att dra nytta av data och digitalisering och att hjälpa våra kunder att säkerställa människor, information och kontinuiteten i affärsverksamheten.

Vi är verksamma på marknaderna för digitala tjänster och säkerhet, vilka båda växer och är centrala för samhällsutvecklingen. Bägge kännetecknas av att den digitala och fysiska världen flätas samman alltmer, vilket skapar stora möjligheter för att utveckla kundernas verksamhet men också ger upphov till nya hotbilder.

Våra centrala styrkor

  • Vi är en av de största leverantörerna i Finland av heltäckande företagssäkerhet.
  • Vi tillhandahåller hela värdekedjan inom digital utveckling.
  • Våra fem tjänsteområden skapar tillväxtmöjligheter och ger stabilitet vid konjunkturväxlingar.
  • Vi har engagerade och kompetenta medarbetare.
  • Vi har en mångsidig och bred kundkrets.
  • Vår starka balansräkning ger stabilitet och möjliggör företagsköp som stöder strategin.

Nyckeltal 2022

123,0 M€

Omsättning

10,3 M€

Justerad EBITDA

885

Antal anställda