Loihde som placeringsobjekt

Vi bygger digitala lösningar för våra kunder och skyddar dem från informationssäkerhetsrisker och andra säkerhetsrisker.

Vi hjälper våra kunder att dra nytta av data och digitalisering och att säkerställa människor, information och kontinuiteten i affärsverksamheten.

Inom digital utveckling hjälper vi våra kunder att nyttja data och digitalisering för att generera en bättre kundupplevelse och nå konkurrensfördelar. Vi erbjuder våra kunder tjänster för beslutsstöd och nyttjande av data samt utveckling av digitala tjänster. Dessutom satsar man inom affärsområdet starkt på utveckling av AI-lösningar.

Säkerhetslösningar täcker tjänster inom såväl fysisk säkerhet som cybersäkerhet. Företagets tjänster inom fysisk säkerhet består främst av låsning samt kameraövervakning och andra tjänster inom säkerhetsteknik. Bolagets cybersäkerhetstjänster erbjuder kunderna bland annat skydd för nätverk och terminalutrustning, identitets- och åtkomsthantering, konsultverksamhet inom informationssäkerhet och säker it-infrastruktur.

Affärsverksamheterna kompletterar varandra kompetensmässigt, exempelvis kunnande inom systemintegrationer och nyttjande av data som produceras av säkerhetssystem ger möjlighet att producera mer omfattande tjänstehelheter för kunden och främjar på så sätt bolagets konkurrenskraft. Affärsverksamheterna har ett stort antal gemensamma kunder och potential för korsförsäljning.

Våra centrala styrkor

  • Loihde är en av de största leverantörerna i Finland av heltäckande företagssäkerhet.
  • Loihde tillhandahåller hela värdekedjan inom digital utveckling.
  • Nätverksmodellen ger fördelar och effektivitet.
  • Två huvudsakliga affärsverksamheter skapar tillväxtmöjligheter och ger stabilitet vid konjunkturväxlingar.
  • Loihde har engagerade och kompetenta medarbetare.
  • Loihde har en mångsidig och bred kundkrets.
  • Loihdes starka balansräkning möjliggör företagsköp som stöder strategin.

 

Tunnuslukuja 2020

106,8 M€

Liikevaihto

6,2 M€

Oikaistu käyttökate

714

Henkilöstö