Loihde som placeringsobjekt

Loihde är Finlands största leveratör för övergripande säkerhet och en stark utmanare inom denn digitala utvecklingen i Finland.

Vi hjälper våra kunder att nyttja data och digitalisering för att generera en bättre kundupplevelse och nå konkurrensfördelar och skapar sinnesro med lösningar som skyddar människor, information och egendom och säkerställer kontinuiteten i kundernas affärsverksamhet.

Loihde har en bra position på växande marknader, digitala tjänster och säkerhet, samt en bred kundkrets. Den snabba digitaliseringsutvecklingen i samhället skapar efterfrågan på våra tjänster. Läs mera om våra verksamheter och strategi. Vår starka balansräkning ger utrymme för företagsköp som stöder strategin.

När det gäller ökandet av ägarvärdet så är vårt centrala mål att få till stånd en värdeökning för aktien och erbjuda bättre möjligheter att köpa och sälja aktier.

Loihde har en bred finländsk ägarbas. Som ägare står cirka 30 000 företag och privatpersoner. Listan över de största ägarna finns här.

Tunnuslukuja 2020

106,8 M€

Liikevaihto

6,2 M€

Oikaistu käyttökate

714

Henkilöstö