Rapporter och presentationer

2023

Delårsrapport 1-9/2023 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast (på finska)
Analyst interview (på finska)

Halvårsrapport 1–6/2023 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)
Analytikerns intervju (på finska)

Delårsrapport 1–3/2023 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)
Analytikerns intervju (på finska)

2022

Styrelsens verksamhetsberättelse 2022

Årsberättelse 2022 på finska eller på engelska

Bokslutsmeddelande 2022 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)
Analytikerns intervju (på finska)

Jämförande uppgifter för IFRS-övergången (publicerade 17.2.2023) på finska eller på engelska

Delårsrapport 1–9/2022 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)

Samu Konttinens ROAST-intervju 22.9.2022 (på finska)

Pirjo Suhonens presentation på Pörssi-ilta 19.9.2022 (på finska)

Samu Konttinens presentation på Pörssisijoittajan viikko 15.9.2022 (på finska)

Analytikerns intervju 31.8.2022 (på finska)

Halvårsrapport 1–6/2022 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)

Delårsrapport 1–3/2022 på finska eller på engelska
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)

2021

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
Bokslut 2021
Årsberättelse 2021 (på finska)
Bokslutsmeddelande 2021 (på finska)
Presentation 
Webcast-inspelning
Delårsrapport 1–9/2021
Presentation (på finska)
Webcast-inspelning (på finska)
Halvårsrapport 1–6/2021
Delårsrapport 1–3/2021

2020

Årsberättelse 2020
Bokslutsmeddelande 2020
Delårsrapport 1–9/2020
Halvårsrapport 1–6/2020 
Delårsrapport 1–3/2020

2019

Årsberättelse 2019
Bokslutsmeddelande 2019
Halvårsrapport 1–6/2019 på finska
Delårsrapport 1–3/2019

2018

Årsberättelse 2018
Bokslutsmeddelande 2018
Delårsrapport 1–9/2018
Delårsrapport 1–3/2018

2017

Årsberättelse 2017
Bokslutsmeddelande 2017
Delårsrapport 1–9/2017
Delårsrapport 1–6/2017
Delårsrapport 1–3/2017

2016

Årsberättelse 2016
Bokslutsmeddelande 2016

Äldre

Årsberättelse 2015
Årsberättelse 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011