För investerare

Affärsöversikt 1.1.–31.3.2021:
Vår strategi blir allt tydligare – vi sålde Hibox som producerar tv-tjänster

Bekanta dig med översikten