Delområden för vårt företagsansvar

Digitalisering och säkerhet

Vi är starkt med och bygger en alltmer digitaliserad värld, och för oss är det viktigt att göra det på ett tryggt och hållbart sätt.
Vi hjälper våra kunder att dra nytta av information på ett bättre sätt och vi skapar personliga och säkra digitala tjänster för dem.
Precis lika viktigt som att skapa nytt är det att säkerställa kontinuiteten i kundens affärsverksamhet.

Sjyst välfärd

Vi verkar i branscher där förtroende och kundnära verksamhet spelar en nyckelroll.
För oss är det självklart att alltid agera ärligt och i enlighet med våra intressentgruppers intressen.
Vår växande och lönsamma verksamhet skapar arbetsplatser och inkomster över hela landet.

Människorna främst

Vi vill att Loihde ska vara en arbetsplats där människor trivs och mår bra och kan göra ett betydelsefullt arbete varje dag.
Kompetens är vår viktigaste resurs, så utveckling av medarbetarnas kunnande har en betydelsefull roll.
Varje medarbetare på Loihde har rätt att få uppskattning och att få återvända hem frisk.

Etiska förhållningsregler

Våra etiska förhållningsregler illustrerar våra verksamhetssätt, våra värden och vårt åtagande att följa etiskt hållbara principer.

Ladda ner Loihdes etiska förhållningsregler på finska här.

För oss är det också viktigt att lyfta fram eventuella problem så att de kan åtgärdas i ett så tidigt skede som möjligt.
Misstänkta oegentligheter kan rapporteras via vår elektroniska visselblåsarkanal.