Vår väg till Loihde

Loihde har tidigare verkat under namnen Viria, Anvia och Vasa Läns Telefon. Vår affärsverksamhet fick sin nuvarande form efter 2016 då vi överlät vår telekomverksamhet till ett annat företag. I dag är vår strategi att växa inom säkerhetslösningar och digital utveckling för företag.

Loihdes rötter finns i den lokala telefonbolagsverksamheten och sträcker sig nästan 140 år tillbaka i tiden. År 1882 grundade en grupp affärsmän i Vasa Ab Wasa Telefonförening, som var det femte telebolaget i Finland. Genom årtiondena förenade de lokala telefonföreningarna sina verksamheter och ett drygt århundrade senare, 1989, fusionerades Vasa Telefon och Etelä-Pohjanmaan Puhelin och tog namnet Vasa Läns Telefon Ab. Knappt tjugo år senare, 2008, bytte företaget namn till Anvia.

År 2016 sålde Anvia sin telekomverksamhet och en ny era i företagets historia inleddes. I januari 2017 ändrades koncernens namn till Viria, och i enlighet med den nya strategin började vi utveckla företaget till en expertorganisation inom säkerhetslösningar, beslutsstöd och digital utveckling.

Vi har utökat och förstärkt koncernen och dess tjänsteutbud genom flera företagsköp de senaste åren. Vår verksamhet inom säkerhetslösningar utökades med kompetens inom cybersäkerhet och nu är Loihde en av de största leverantörerna av heltäckande företagssäkerhet, med tjänster som täcker både fysisk och digital säkerhet.

Vår verksamhet inom digital utveckling har utökats genom att lägga till kompetens inom utveckling av kundernas digitala affärsverksamhet, beslutsstöd, byggande av datalösningar och programvaruutveckling. Dessutom har vi utökat vår digitala utvecklingsverksamhet också till den svenska marknaden.

Via tillväxt och företagsköp har vi i dag nått den punkt då koncernens namn framöver är Loihde. Vi verkar på mycket intressanta marknader för säkerhet och digital utveckling, vilka ständigt utvecklas, och vi anser att Loihde har goda förutsättningar för tillväxt och framgång.