Vi gör säker digitalisation.

Vi bidrar till våra kunders framgång på två sätt:

  • Vi hjälper våra kunder att nyttja information och digitalisering för att generera en bättre kundupplevelse och nå konkurrensfördelar.
  • Vi skapar sinnesro genom att skydda människor, information och egendom med lösningar som säkerställer en trygg och smidig vardag.

Vi skyddar informationen och genererar resultat utgående från den.

Vi bygger innovativa, hållbara digitala tjänster, som grundas på vår gedigna förståelse för våra kunder och deras behov som vi förvärvat genom tjänstedesign och nyttjande av data. Vi är föregångare inom utvecklingen av informationsstyrda organisationer.

Vi är unika i Finland såtillvida att vi kan erbjuda övergripande säkerhet, både digitalt och fysiskt skydd och effektiverar kundens säkerhetshantering. Vårt mål är okomplicerad säkerhet och att möjliggöra en trygg och smidig användning av information, system och passager.

Vi eftersträvar stark tillväxt.

Stark tillväxt är ett centralt mål i vår strategi. Den starka digitaliseringsutvecklingen i företag och i samhället samt att det inte finns tydliga gränser mellan den digitala och fysiska omvärlden betyder gynnsamma tillväxtförhållanden för Loihde. Vårt mål är att växa snabbare än marknaden.

Källan för vår tillväxt är stark efterfrågan på tjänster och strategiskt fokus på växande tjänsteområden, såsom dataanalytik, digitalisering av affärsverksamhet och cybersäkerhet. Vår breda kundkrets ger möjlighet till stora synergieffekter vid försäljning av tjänster och affärsverksamheternas förmågor som kompletterar varandra är grunden för nya innovativa kundlösningar. Vår starka balansräkning ger utrymme för företagsköp som stöder strategin.

Vår framgång byggs av människor och deras kunnande.

Våra kunder är väldigt nöjda med oss, vilket beror på kunniga och engagerade medarbetare och vi kan betjäna i hela Finland. Vi vill vara en arbetsplats där människorna mår bra, utvecklas professionellt och upplever sitt arbete meningsfullt varje dag.