Säkerhetslösningar

Den grundläggande idén inom Loihdes säkerhetsverksamhet är en säkerhet. För att skydda människor, information och egendom i en alltmer digital värld behövs både fysisk säkerhet och cybersäkerhet, och det är effektivast att hantera dessa som en helhet. Där är vi föregångare.

Vår viktigaste uppgift är att öka kundens framtidstro. Loihde Trust producerar heltäckande tjänster inom företagssäkerhet, allt från säkerhetsteknik till cybersäkerhet. När företagssäkerhet ses som en helhet kan man skapa en verksamhetsmiljö för kunden där denne kan utvecklas och fokusera på sin kärnkompetens.

Loihde Trust (f.d. Viria Security) är en av Finlands största aktörer inom komplett företagssäkerhet, som producerar tjänster inom såväl cybersäkerhet och företagsnät som säkerhets- och låsteknologi.

Loihde Trust Spellpoint tillhandahåller IAM-tjänster, dvs. tjänster inom identitets- och åtkomsthantering, för stora och medelstora företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Ju större organisation, desto mer komplex är åtkomsthanteringen, och genom att effektivisera denna kan våra kunder göra betydande besparingar.

Loihde Trust Tansec har specialkompetens inom larmöverföringssystem, genom vilka bl.a. brand- och inbrottslarm förmedlas till rätt adress snarast möjligt och utan avbrott. Tansecs larm- och fjärrstyrningssystem säljs via flera olika återförsäljare.

Digital utveckling

Vi förbättrar våra kunders konkurrenskraft med hjälp av dataanalys och digitala tjänster som utgår från vårt gedigna kunnande om kunden och kundens behov. Våra över 350 experter kan erbjuda kunderna väldigt mångsidiga tjänster inom digital utveckling och beslutsstöd.

Loihde Advisory (f.d. Talent Base) kombinerar data av hög kvalitet, den lämpligaste teknologin, effektiva processer och organisationers förändringsbenägenhet optimerade för våra kunders affärsmässiga mål. Vi tillhandahåller strategikonsultation, planerings- och arkitekturtjänster samt förändrings- och projektledning.

Loihde Analytics (f.d. Aureolis) är en toppexpert inom smarta lösningar och datadriven affärsverksamhet. Vi skapar insiktsfulla tjänster och tillsammans med våra kunder framtida lösningar inom beslutsstöd. Vi bygger data- och analyslösningar som stöd för företagets affärsverksamhet.

Loihde Factor (f.d. Bitfactor) planerar och förverkligar människocentrerade digitala tjänster och strategier för företag av alla storlekar. Vi djupdyker i kundernas värld och för dem mot nya horisonter med hjälp av design, analyser, teknologi, strategiarbete och prognostisering.

Att dra nytta av data och digitalisering har även en nära anknytning till Loihdes säkerhetsverksamhet: Vi förverkligar lösningar där data från säkerhetssystem, som till exempel övervakningskameror, används i kundens affärsverksamhet.