Säkerhetslösningar

Den grundläggande idén inom Loihdes säkerhetsverksamhet är en säkerhet. För att skydda människor, information och egendom i en alltmer digital värld behövs både fysisk säkerhet och cybersäkerhet, och det är effektivast att hantera dessa som en helhet. Där är vi föregångare.

Vår viktigaste uppgift är att öka kundens framtidstro. Loihde Trust producerar heltäckande tjänster inom företagssäkerhet, allt från säkerhetsteknik till cybersäkerhet. När företagssäkerhet ses som en helhet kan man skapa en verksamhetsmiljö för kunden där denne kan utvecklas och fokusera på sin kärnkompetens.

Loihde Trust (f.d. Viria Security) är en av Finlands största aktörer inom komplett företagssäkerhet, som producerar tjänster inom såväl cybersäkerhet och företagsnät som säkerhets- och låsteknologi.

Digital utveckling

Vi förbättrar våra kunders konkurrenskraft med hjälp av dataanalys och digitala tjänster som utgår från vårt gedigna kunnande om kunden och kundens behov. Våra över 350 experter kan erbjuda kunderna väldigt mångsidiga tjänster inom digital utveckling och beslutsstöd.

Loihde Advance (f.d. Loihde Advisory and Loihde Analytics) kombinerar data av hög kvalitet, den lämpligaste teknologin, effektiva processer och organisationers förändringsbenägenhet optimerade för våra kunders affärsmässiga mål. Vi tillhandahåller  strategikonsultation, data- och analyslösningar , planerings- och arkitekturtjänster samt förändrings- och projektledning.

Loihde Factor (f.d. Bitfactor) planerar och förverkligar människocentrerade digitala tjänster och strategier för företag av alla storlekar. Vi djupdyker i kundernas värld och för dem mot nya horisonter med hjälp av design, analyser, teknologi, strategiarbete och prognostisering.

Att dra nytta av data och digitalisering har även en nära anknytning till Loihdes säkerhetsverksamhet: Vi förverkligar lösningar där data från säkerhetssystem, som till exempel övervakningskameror, används i kundens affärsverksamhet.