Vastuullisuuden osa-alueet

Olemme valinneet viisi keskeistä yritysvastuun teemaa, joissa vaikutuksemme on suurinta ja jotka ovat myös sidosryhmillemme tärkeimpiä. Näiden teemojen pohjalta määrittelimme vastuullisuustyömme painopisteet ja tavoitteet, jotka kattavat sekä sisäiseen toimintaamme että kädenjälkeemme, eli asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä kehittämistoimia.

1. Turvaa ja mielenrauhaa

Loihteen ydintä on rakentaa turvallista tietoyhteiskuntaa. Suojaamme päivittäin satojen asiakasyritysten ja julkisen hallinnon ihmisiä, tietoa ja muuta omaisuutta fyysisiä ja digitaalisia uhkia vastaan.

2. Parempi maailma digitalisaatiolla

Digitaalisilla palveluilla ja datan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan säästää luonnonvaroja, pienentää ympäristökuormaa ja edistää ihmisten hyvinvointia.

3. Ihmiset edellä

Johtotähtemme on ”Ihmiset edellä”. Kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset; sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on Loihteen sydän.

4. Eettisesti vahva toiminta

Toimintaohjeidemme tavoitteena on varmistaa, että kaikki Loihteen palveluksessa olevat toimivat vastuullisesti ja toisia kunnioittaen.

5. Ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttaminen

Liiketoimintamme luo työpaikkoja ja tulovirtaa eri puolilla Suomea ja myös Ruotsissa. Toimimme 24 paikkakunnalla ja palvelemme asiakkaita maanlaajuisesti.

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeemme kuvaavat toimintatapojamme, arvojamme sekä sitoutumistamme eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen.
Lataa Loihteen eettiset ohjeet tästä

Meille on tärkeätä myös nostaa mahdolliset ongelmat esille, jotta ne voidaan korjata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Mahdollisten väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarjoamme sähköisen whistleblowing-kanavan.