Digitalisaatio ja turvallisuus

Loihteen toiminnan ydin on rakentaa turvallista tietoyhteiskuntaa. Suojaamme joka päivä satojen asiakasyritystemme ja julkisen hallinnon ihmisiä, tietoa ja muuta omaisuutta fyysisiä ja digitaalisia uhkia vastaan. Välillisesti vaikutuksemme on vielä laajempi, esimerkiksi kun tuemme yhteiskunnalle keskeisen infrastruktuurin varautumista kyberuhkiin.

Turvallisuus, kestävyys ja tietosuoja ovat keskeisessä roolissa myös digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon jalostamisessa. Meille on tärkeää luoda sellaisia palveluita, jotka aidosti sujuvoittavat arkea, ja joissa käyttökokemuksesta ei ole tingitty turvallisuuden takia tai päinvastoin.

Digitalisaatio tehostaa resurssien käyttöä ja edistää taloudellista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään dataa ja teknologiaa heidän asiakkaidensa paremmassa palvelemisessa,  toimintansa tehostamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Panostamme erityisesti asiakkaiden turvallisuustilanteen reaaliaikaiseen valvontaan ja nopeaan reagointikykyyn. Kyberturvakeskuksemme palvelee asiakkaitamme ympärivuorokautisesti.

LOihde Trustille myönnettiin syksyllä 2019 kansainvälinen ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuussertifikaatti. Sertifikaattia edeltävässä auditoinnissa tarkasteltiin tietoturvallisuuteen, tietosuojaan ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä muun muassa johtamisen, järjestelmien, työn tekemisen, dokumentoinnin ja jatkuvan kehittämisen näkökulmista. Elokuussa 2020 Loihde Trustille myönnettiin turvaurakointitoiminnan TU-sertifikaatti, joka täyttää standardin EN ISO/IEC 17065 vaatimukset.

Loihde on allekirjoittanut kansainvälisen Paris Call for Trust & Security in Cyberspace -vetoomuksen, joka sisältää yhdeksän kyberturvallisuutta koskevaa periaatetta ja sitoumuksen tehdä yhteistyötä turvallisen kyberympäristön edistämiseksi.
Allekirjoituksellaan Loihde on sitoutunut muun muassa
• ehkäisemään ihmisiin tai kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia kyberuhkia,
• parantamaan digitaalisten tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta koko niiden elinkaaren aikana,
• ehkäisemään yritysten tietoon tai immateriaalioikeuksiin kohdistuvia rikoksia
• edistämään vastuullisten käyttäytymisnormien leviämistä sekä luottamuksen rakentamista kybermaailmassa.