Eettisesti vahva toiminta

Eettiset toimintaohjeemme kuvaavat Loihteessa hyväksyttyjä toimintatapoja ja arvoja sekä yhtiön sitoutumista lakien ja viranomaismääräysten sekä eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen. Toimintaohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki Loihteen palveluksessa olevat toimivat vastuullisesti ja toisia kunnioittaen. Ne auttavat valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä tilanteissa ja edistävät toiminnan läpinäkyvyyttä suhteessa sidosryhmiimme. Edellytämme myös yhteistyökumppaniemme noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä periaatteita, ja huomioimme sen yhteistyökumppanien valinnassa.

Luottamus avainasemassa

Eettisiin ohjeisiimme sisältyy korruption ja lahjonnan vastainen politiikka, jossa määritellään lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat säännöt ja rajoitukset.

Otimme vuonna 2021 käyttöön anonyymin ilmoituskanavan väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. Kanava on avoinna sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille.

Toimimme aloilla, joissa luottamus on avainasemassa. Data on monien asiakkaidemme tärkeintä omaisuutta, jonka asiakas antaa meille käsiteltäväksi tai suojattavaksi. On data sitten asiakkaidemme, henkilöstömme tai muiden sidosryhmien, käsittelemme sitä saamamme luottamuksen arvoisesti ja ainoastaan lain ja asetusten, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla.

Hyvä hallintotapa

Noudatamme Loihteen hallinnossa vapaaehtoisesti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatiman listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) kaikkia suosituksia, vaikka sitä ei First North -yhtiöiltä edellytetäkään.

Loihteen hallituksen valinnassa yksi keskeinen periaate on monimuotoisuus, jonka olennaisia tekijöitä on jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus sekä laaja ikärakenne ja sukupuolten tasapainoinen edustus.