Ihmiset edellä – aina

Johtotähtemme on ”Ihmiset edellä”. Kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset; sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on Loihteen sydän.

Rakennamme palveluitamme ihmisille ja tuomme asiantuntijoidemme teknisen osaamisen heidän käyttöönsä. Vaikka uusi teknologia välillä hurmaa meidätkin, muistamme aina sen olevan vain väline, joka ei saa mutkistaa tai hankaloittaa käyttäjiensä elämää, päinvastoin.

Työpaikka, jossa jokaisen on hyvä olla.

Työyhteisömme perustuu luottamukselle ja toisten arvostamiselle. Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhteiset periaatteemme: reiluus, ystävällisyys, luotettavuus, rohkeus ja halu oppia.

Loihtijoille on tärkeätä saada tehdä merkityksellistä työtä joka päivä. Vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa tärkeimmiksi työtyytyväisyyden tekijöiksi nousevat mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki, oikeudenmukainen palkka sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Loihteen kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa korostuu myös mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Näiden toteutuminen on henkilöstömme mielestä hyvällä tasolla. Kehitämme jatkuvasti työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn sisältöön. Vuonna 2021 käynnistimme uuden Loihde Leader -valmennusohjelman johto- ja päällikkötehtävissä työskenteleville.

Olemme kaikki tasa-arvoisia.

Loihde haluaa olla kaikille tasa-arvoinen työpaikka. Yhtiöllä on syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitettiin viimeksi kesällä 2021. Tavoitteenamme on, että Loihteella toteutuvat aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päätettäessä, koulutukseen pääsemisessä sekä työyhteisön kehittämisessä. Tavoitetta tuetaan ensisijaisesti esihenkilöiden kouluttamisella. Lisäksi sisäisessä viestinnässä nostamme esiin yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja tiedostamattomaan syrjintään liittyviä teemoja.

Pidetään meistä huolta.

Työssä jaksamisen haasteisiin on Loihteella pureuduttu muun muassa varhaisen välittämisen mallin avulla sekä tarjoamalla yhteistyössä työterveyden kanssa matalan kynnyksen keskusteluapua. Mieli ry:n kanssa järjestimme webinaarisarjan teemalla ”Pidetään meistä huolta” ja yhteistyötä järjestön kanssa on jatkettu myös vuonna 2022. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen järjestimme omalle henkilöstöllemme kyselytilaisuuden, jossa Mieli ry:n kriisiasiantuntija neuvoi, miten hallita sodan aiheuttamia huolia ja tunteita. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä.