Ihmiset edellä

Loihde-konserni työllistää noin 750 henkilöä 22 paikkakunnalla. Työyhteisömme perustana on toisten arvostaminen. Konserni on rakentunut yritysostojen kautta useista erilaisista yhtiöistä, ja osittain tämän taustan vuoksi yrittäjähenki näkyy loihtijoissa edelleen vahvasti.

Haluamme Loihteen olevan työyhteisö, jossa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin sekä pääsevät tekemään merkityksellistä työtä joka päivä. Henkilöstötyytyväisyyttä mittaamme vuosittain sekä laajalla kyselyllä että lyhyillä pulssitutkimuksilla. Tärkeimpiä työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä työntekijöidemme mielestä ovat mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki ja oikeudenmukainen palkka. Asiantuntijaorganisaatiossa korostuu myös mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.

Työnantajan suositteluindeksi ENPS oli konserniyhtiöissämme vuonna 2020 keskimäärin 28 (asteikolla -100- +100), jota voidaan pitää varsin hyvänä tuloksena. Tämä on meille tärkeä mittari, ja kehitämme jatkuvasti työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn sisältöön.

Hyvä esimerkki sitoutuneesta henkilöstöstä on yhtiön osakepohjainen kannustinohjelma. Ohjelma aloitettiin vuonna 2018, ja sen saavuttanut suuren suosion kaikilla ansaintajaksoilla.

Osaaminen on tärkein resurssimme, joten henkilöstön osaamisen kehittäminen on merkittävässä roolissa. Keinoina on niin työssä oppimista, omien koulutusten järjestämistä kuin ulkopuolisia, mm. päämiesten sertifikaatteihin johtavia koulutusohjelmia. Loihde kannustaa myös omaehtoiseen kouluttautumiseen ja osallistuu sen kustannuksiin. Loihde Analytics on perustanut oman BI-akatemian henkilöstönsä ja asiakkaiden kouluttamiseen.

Haluamme, että Loihde on kaikille tasa-arvoinen työpaikka. Syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi Loihteella on tasa-arvosuunnitelma, jonka sisällöstä muistutetaan säännöllisesti esimies- ja henkilöstötilaisuuksissa. Toimialoillamme, turvallisuus- ja IT-aloilla naisten osuus työvoimasta on matala, eikä Loihde ole tässä poikkeus. Olemme pyrkineet eri yhteyksissä nostamaan naispuolisia työntekijöitämme esille, jotta heidän esimerkkinsä kannustaisi tyttöjä hakeutumaan teknisille koulutusaloille. Vuoden 2020 lopussa naisten osuus Loihteen henkilöstöstä oli 18 %, esihenkilöistä 17 %, johtoryhmästä 50 % ja hallituksesta 40 %.

Jokaisella Loihteen työntekijällä on oikeus päästä kotiin terveenä. Työturvallisuuden osalta tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Riittävä turvallisuuskoulutus on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Panostamme vahvasti myös työssä jaksamiseen. Loihde Trustilla on ISO 45001:2018-sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.