Vastuullinen datan käsittely sekä laatu ja ympäristö


Tieto on monien asiakkaidemme tärkeintä omaisuutta, jonka asiakas antaa meille käsiteltäväksi tai suojattavaksi. Käsittelemme tietoa saamamme luottamuksen arvoisesti ja ainoastaan lain ja asetusten, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla.

Laatu- ja ympäristötyömme on sertifioitua. Loihde Trust Oy:llä ja Loihde Analytics Oy:llä on ISO 9001:2015-sertifioitu laatujärjestelmä ja Loihde Trust Oy:llä lisäksi ISO 14001:2015-sertifioitu ympäristölaatujärjestelmä ja ISO 27001-sertifioitu tietoturvajohtamisjärjestelmä.

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti sekä vuosittain toistuvilla yhtiötason kyselyillä että projektikohtaisilla kyselyillä.

Loihteen ympäristötyön päämääränä on jatkuvalla parantamisella ehkäistä resurssien tuhlausta sekä vähentää energian käyttöä. Laitekannan ja kaluston kohdalla painotamme turvallisuuden lisäksi kestävyyttä ja tehokkuutta elinkaariajattelun mukaisesti. Seuraamme kuukausittain ajoneuvojemme päästötasoja ja olemme tehostaneet jätteiden kierrätystä.

Huomioimme vastuullisuuden koko toimitusketjussa sekä hankinnoissa. Edellytämme kumppaneiltamme sitoutumista eettisiin periaatteisiimme.