Vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan

Liiketoimintamme luo työpaikkoja ja tulovirtaa eri puolilla Suomea ja myös Ruotsissa. Toimimme 24 paikkakunnalla ja palvelemme asiakkaita maanlaajuisesti. Loihteen maksamat palkat ja palkkiot tilikaudella 2021 olivat 47,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö luo taloudellista hyvinvointia myös välillisesti käyttämiensä alihankintayritysten kautta.

Ilmaston ja ympäristön osalta näemme Loihteella olevan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia myös asiakkaittemme kautta: Toteuttamalla heille resursseja säästäviä digitaalisia ratkaisuja voimme tukea asiakkaitamme ja heidän sidosryhmiään toimimaan aktiivisesti ympäristön puolesta.

Arvostamme suomalaista hyvinvointimallia, ja olemme valmiita kantamaan osuutensa sen mahdollistamisesta myös verojen muodossa. Vuonna 2021 Loihde kirjasi tuloveroja 0,8 miljoonaa euroa.

Laatu- ja ympäristötyö

Loihteen laatu- ja ympäristötyö on sertifioitua. Loihde Trust Oy:llä ja Loihde Analytics Oy:llä on ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmä ja Loihde Trust Oy:llä lisäksi ISO 14001:2015 -sertifioitu ympäristölaatujärjestelmä.

Pyrimme jatkuvalla parantamisella ehkäisemään resurssien tuhlausta sekä vähentämään energian käyttöä ja siitä aiheutuvia päästöjä. Olemme parhaillaan selvittämässä tarkemmin Loihteen ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä, ja tarkoitus on asettaa niitä koskevat tavoitteet vuoden 2022 aikana.

Kestävyyttä ja tehokkuutta

Laitekannan ja kaluston kohdalla painotamme turvallisuuden lisäksi kestävyyttä ja tehokkuutta elinkaariajattelun mukaisesti. Edistämme kiertotaloutta myös ohjaamalla konesalien jäähdytyksestä syntyvän hukkaenergian kaukolämpöverkkoon niissä konesaleissa, joissa se on mahdollista.

Työsuhdepyörät

Toimme työsuhdepolkupyörät uudeksi henkilöstöeduksi vuonna 2021 vähentämään työmatka-autoilua sekä edesauttamaan henkilöstön omaehtoista liikuntaa. Ensimmäisenä vuonna 11 % Loihteen työntekijöistä hyödynsi etua ja hankki työsuhdepolkupyörän.