Taloudelliset tiedot

1 000 euroa  1-3 2023 1-3 2022 Muutos %  1-12 2022
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€  31 250 27 645 13 % 122 987
   – Turvaliiketoiminta 20 197 16 526 22 % 82 450
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1  11 141 11 253 -1 % 40 849
   – Muut (sis. eliminoinnit)1  -88 -135 35 % -312
Käyttökate (EBITDA)  -405 6 215 -107 % 13 319
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  -113 2 468 -105 % 10 290
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1  -0,4 % 8,9 %   8,4 %
Liikevoitto (EBIT), t€  -2 200 4 565 -148 % 6 371
Oikaistu liikevoitto, t€1  -1 908 818 -333 % 3 482
Katsauskauden tulos, t€  -2 034 2 761 -174 % 3 359
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  -1 800 -520 -246 % 526
Omavaraisuusaste, %  73,8 % 75,8 %   73,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 -0,35 0,47 -176 % 0,58
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 -0,35 0,46 -177 % 0,58
Henkilöstön lkm keskimäärin  867 743 17 % 812

 

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, jossa tilikauden 2022 tulos sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n lisäkauppahinnan vaikutuksen tulokseen.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-maaliskuun 2023 keskiarvo 0 kpl, tammi-maaliskuun 2022 keskiarvo 96 347 ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä