Taloudelliset tiedot

 

1 000 euroa  4-6 2023 4-6 2022 Muutos %  1-6 2023 1-6 2022 Muutos % 1-12 2022
Liikevaihto, t€  34 242 29 749 15 % 65 492 57 394 14 % 122 987
   – Turvaliiketoiminta 24 125 19 366 25 % 44 322 35 892 23 % 82 450
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta  10 085 10 487 -4 % 21 226 21 741 -2 % 40 849
   – Muut (sis. eliminoinnit)  32 -104 131 % -56 -239 76 % -312
Käyttökate (EBITDA)  810 2 066 -61 % 405 8 281 -95 % 13 319
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  1 009 2 242 -55 % 896 4 710 -81 % 10 290
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 2,9 % 7,5 %   1,4 % 8,2 %    
Liikevoitto (EBIT), t€  -1 108 426 -360 % -3 308 4 991 -166 % 6 371
Oikaistu liikevoitto, t€1  -909 602 -251 % -2 817 1 420 -298 % 3 482
Katsauskauden tulos, t€  -1 074 -511 -110 % -3 108 2 251 -238 % 3 359
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  -896 -647 -38 % -2 697 -1 167 -131 % 526
Omavaraisuusaste, %  71,4 % 73,9 %   71,4 % 73,9 %   73,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton 2  -0,19 -0,09 -113 % -0,54 0,39 -240 % 0,58
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu 2  -0,18 -0,09 -100 % -0,54 0,39 -238 % 0,58
Henkilöstön lkm keskimäärin  883 787 12 % 876 765 14 % 812

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, joka sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n osuuden tuloksesta v. 2022. Lopetetun toiminnon osuus tuloksesta on esitetty taulukko-osan tuloslaskelmassa.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-kesäkuun 2023 keskiarvo 0 kpl, tammi-kesäkuun 2022 keskiarvo 65 767 kpl ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä