Sisäpiirihallinto

Vaikka Loihde on listaamaton yhtiö, se noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta soveltuvin osin. Loihteen hallitus on lisäksi vahvistanut Loihteen sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeet koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa. Yhtiön sisäpiiriohje on jaettu kaikille yhtiön määrittelemille johtotehtävissä toimiville henkilöille ja lisäksi ohje on saatavilla yhtiön intranetissä.

Loihde on määritellyt liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, konsernijohtajan ja hänen sijaisensa sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiristään.

Loihteen johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Loihteen osakkeilla 30 päivää ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista eikä julkistamispäivänä. Kaupankäyntirajoitus koskee myös henkilöitä, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai ovat muuten osallisina tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen valmistelemisessa tai laatimisessa tai joilla on pääsy edellä mainittuihin dokumentteihin ennen niiden julkistamista.