Valtuutukset

Yhtiökokouksen valtuutukset 9.5.2019

Yhtiökokous valtuutti 9.5.2019 hallituksen päättämään enintään 220 000 osakkeen antamisesta osakeannilla osana henkilöstön kannustinjärjestelmää. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Valtuutus osakeantiin on voimassa henkilöstön kannustejärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiön hallitus on päättänyt 25.6.2019, 3.3.2021, 29.3.2021 ja 27.5.2021 suunnatuista maksullisista osakeanneista, joiden mukaisesti Yhtiö on laskenut liikkeeseen yhteensä 191 927 uutta osaketta.

Yhtiökokouksen valtuutukset 25.6.2020

Yhtiökokous valtuutti 25.6.2020 hallituksen päättämään enintään 170 000 osakkeen antamisesta osakeannilla osana henkilöstön kannustinjärjestelmää. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Valtuutus osakeantiin on voimassa neljä vuotta. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaa aiempaa valtuutusta siltä osin kuin kyseinen aiempi valtuutus koskee osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Yhtiön hallitus on päättänyt 24.11.2020 suunnatuista maksullisista osakeanneista, joiden mukaisesti Yhtiö on laskenut liikkeeseen yhteensä 88 003 uutta osaketta.

Yhtiökokouksen valtuutukset 6.5.2021

Yhtiökokous valtuutti 6.5.2021 hallituksen päättämään yhteensä enintään 230 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokous valtuutti 6.5.2021 hallituksen päättämään enintään 660 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä, enintään 580 000 osaketta, tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, enintään 80 000 osaketta. Valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja henkilöstön kannustejärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 ja 25.6.2020 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Yhtiön hallitus päätti 27.5.2021 [Talent Base Oy:n (nyk. Loihde Advisory Oy)] osakkeiden hankintaan liittyen suunnatusta maksullisesta osakeannista, jonka mukaisesti Yhtiö laski liikkeeseen 131 735 uutta osaketta.