Fyysinen ja digitaalinen maailma kietoutuvat yhä tiiviimmin keskenään, mikä luo uusia tarpeita ja mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja turvallisuudelle. Loihde auttaa asiakkaitaan menestymään digimurroksessa sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoimintansa jatkuvuuden.

Loihteen liiketoiminta koostuu kahdesta erillisestä liiketoiminta-alueesta: digitaalisesta kehittämisestä ja turvaratkaisuista. Liiketoimintojen väliset kyvykkyydet, kuten järjestelmäintegraatioihin liittyvä osaaminen ja turvajärjestelmien tuottaman datan hyödyntäminen, antavat mahdollisuuden tuottaa asiakkaalle kattavampia palvelukokonaisuuksia ja edistävät näin Yhtiön kilpailukykyä. Liiketoiminnoilla on lukuisia yhteisiä asiakkaita sekä potentiaalia ristiinmyyntiin.

Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen

Loihteen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteiden saavuttamista tukee yhteiskunnan vahva digitalisaatiokehitys ja kyberturvamarkkinan voimakas kasvu sekä yhtiön vahva markkina-asema fyysisessä turvallisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan digitaalisuus murtautuu läpi lähes kaikilla toimialoilla, datakeskeisyys ja datan hyödyntäminen kaikessa liiketoiminnassa korostuu ja samanaikaisesti teknologiat kehittyvät erittäin nopealla tahdilla. Pysyäkseen mukana tässä kehityksessä yritykset hyödyntävät kumppaneiden, kuten Loihteen osaamista.

Keskitymme digitaalisen kehittämisen ja turvamarkkinoiden kasvusegmentteihin

Digitaalisessa kehittämisessä yhtiön strategiset painotukset ovat kasvavissa palvelualueissa, kuten data-analytiikassa, palvelumuotoilussa, ohjelmistokehityksessä ja pilviteknologioihin liittyvissä kehityshankkeissa. Tärkeänä painopisteenä on myös tekoälyn hallittu tuominen osaksi digitalisaatiota. Viime vuosina näkyvä trendi markkinalla on ollut toimijoiden halu päästä kiinni asiakkuuksiin jo digitalisaatiohankkeiden suunnitteluvaiheessa, sillä yhden suunnittelutyötunnin myynti voi tyypillisesti tarkoittaa moninkertaista määrää ohjelmistokehitystuntien myyntiä. Keväällä 2021 toteutettu Talent Base -yritysosto vie Loihdetta arvoketjussa juuri tähän suuntaan.

Turvaliiketoiminnassa yhtiö kehittää edelleen kyberturva- ja pilvitransformaatiopalveluita vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin. Digitaalisuus ja tietoturvan merkitys kasvaa myös fyysisen turvan ratkaisuissa, lisäksi analytiikka tuo uutta kasvua yhä kehittyneempien videovalvonta- ja kulunhallintajärjestelmien yleistyessä. Loihde jalostaa edelleen uniikkia Yksi Turvallisuus® -kokonaisturvallisuuskonseptiaan, joka kattaa digitaalisen ja fyysisen turvan. Yhtiö uskoo vahvistavansa asemaansa yhtenä Suomen vahvimmista fyysisen turvan kokonaispalvelutoimittajista tavoitteena markkinajohtajuus Suomessa.

Synergiaetuja konserniyhteistyöllä

Yhtiö on tehnyt viime vuosina lukuisia yrityskauppoja, joilla on muodostettu nykyisen Loihteen ydin. Ostetut yritykset ovat toimineet irrallisina yhtiöinä usealla eri brändillä. Yhtiön pyrkimyksenä on kehittää ja yhtenäistää konsernin toimintaa, lisätä ristiinmyyntiä ja kehittää synergisiä kokonaisratkaisuja. Näkyvä osoitus yhtenäisemmän konsernin rakentamisesta on vuonna 2021 toteutettu brändiuudistus, jossa kaikki konserniyhtiöt siirtyivät yhteisen Loihde-brändin alle.

Kasvun vauhdittaminen valikoiduin yritysostoin

Loihde pyrkii jatkamaan fokusoituja yritysjärjestelyitä valitun kasvusuunnan tukemiseksi. Yhtiön vahva tase mahdollistaa strategiaa tukevat yritysostot.

Ihmiset tekevät Loihteen ja sen palvelut

Osaava ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa korkean asiakastyytyväisyyden. Yhtiö haluaa olla haluttu työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin, kehittyvät ammattilaisina ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä joka päivä. Loihteen sloganissa ”Ihmiset edellä jo vuodesta 1882” viitataan sekä asiakkaisiin, joita varten työtä tehdään, että henkilöstöön, jonka osaamiselle yhtiö rakentuu.