Osinko

Osinkopolitiikka

Loihteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiö arvioi vuosittain osingonmaksun edellytykset ottaen huomioon yhtiön taloudellisen tilanteen, kasvu- ja kehitystavoitteiden saavuttamisen ja niihin tarvittavat panostukset sekä muut osingonjakoon olennaisesti vaikuttavat tekijät.

Osinko ja verotus

Veroilmoituksessa tarvittavia tietoja ovat:
Yhtiön nimi: Loihde Oyj
Y-tunnus: 0747682-9

Osakkeen vertailuarvo 2019 (verovuodelle 2020): 24,10 €

Loihde Oyj (2016 asti Anvia Oyj ja 2016–2021 Viria Oyj) on maksanut osinkoa viime vuosilta seuraavasti:
2022: 0,80 €
2021: 0,55 €
2020: osinko 1,80 € ja ylimääräinen varojenjako 0,90 €
2019: 1,90 €
2018: 1,83 €
2017: 1,45 €
Ennen osakemäärän lisäämistä (1:100):
2016: 160 €
2015: 80 €
2014: 82 €
2013: 80 €
2012: 81 €
2011: 80 €
2010: 103 €
2009: 92 €
2008: 100 €