Osinko

Osinkopolitiikka

Loihteen osingonmaksu on aikaisemmin pohjautunut pitkälti liiketoimintojen tai muiden omistusten myyntivoitoista kertyneiden rahavarojen jakamiseen omistajille. Yhtiön hallitus haluaa kehittää Yhtiötä pitkäjänteisesti ja pitää yritysostoja tärkeänä osana kannattavan kasvun strategiaa. Osinkopolitiikka on uudistettu vastaamaan Yhtiön strategisia tavoitteita, ja Yhtiö aikoo jatkossa jakaa osinkoa pääosin operatiivisen toiminnan mahdollistamalla tavalla.

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Loihteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoja vähintään 30 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiö arvioi vuosittain osingonmaksun edellytykset ottaen huomioon Yhtiön taloudellisen tilanteen, kasvu- ja kehitystavoitteiden saavuttamisen ja niihin tarvittavat panostukset sekä muut osingonjakoon olennaisesti vaikuttavat tekijät.

 

Osinko ja verotus

Veroilmoituksessa tarvittavia tietoja ovat:
Yhtiön nimi: Loihde Oyj
Y-tunnus: 0747682-9

Osakkeen vertailuarvo 2019 (verovuodelle 2020): 24,10 €

Loihde Oyj (2016 asti Anvia Oyj ja 2016–2021 Viria Oyj) on maksanut osinkoa viime vuosilta seuraavasti:
2022: 0,80 €
2021: 0,55 €
2020: osinko 1,80 € ja ylimääräinen varojenjako 0,90 €
2019: 1,90 €
2018: 1,83 €
2017: 1,45 €
Ennen osakemäärän lisäämistä (1:100):
2016: 160 €
2015: 80 €
2014: 82 €
2013: 80 €
2012: 81 €
2011: 80 €
2010: 103 €
2009: 92 €
2008: 100 €