Viria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Kannattavaa kasvua haastavana aikana

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,6 milj. euroa (28,5 milj. euroa), kasvu 7,2 %
 • Oikaistu käyttökate oli 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 7,3 (7,3) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa) eli 5,6 (5,3) % liikevaihdosta
 • Katsauskauden oikaistu tulos oli 0,1 milj. euroa (14,1 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (2,29 euroa)

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Viria-konsernin liikevaihto oli 106,8 milj. euroa (103,1 milj. euroa), kasvu 3,6 %
 • Oikaistu käyttökate oli 6,2 milj. euroa (5,5 milj. euroa) eli 5,8 (5,3) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 4,1 milj. euroa (3,3 milj. euroa) eli 3,8 (3,2) % liikevaihdosta
 • Katsauskauden oikaistu tulos oli -3,6 milj. euroa (12,5 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,75 euroa (2,04 euroa)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,80 euroa/osake, mikä tilinpäätöksen vahvistamispäivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 10 231 736,40 euroa.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Viria tavoittelee lähivuosina kasvua, jonka ajureina se näkee erityisesti yhteiskunnan vahvan digitalisaatiokehityksen ja kasvavan tarpeen kyberturvapalveluille. Viria painottaa strategiassaan liikevaihdon kasvua, mutta odottaa sen myötä myös oikaistun käyttökatteen kasvavan keskipitkällä aikavälillä.

Näkymät vuodelle 2021

Koronapandemiasta johtuva epävarmuus markkinoilla jatkuu ja heikentää ennustettavuutta. Viria aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 pandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat vuoden 2021 aikana.
Vuonna 2021 Viria odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan sekä turva- että digitaalisen kehittämisen liiketoiminnoissa edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa 10-12/2020 10-12/2019 Muutos % 1-12/2020 1-12/2019 Muutos %
Liikevaihto, t€ 30 561  28 517 7,2 106 823 103 104 3,6
 – Turvaliiketoiminta 20 558 18 571 10,7 69 122 65 091 6,2
 – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 10 156 9 886 2,7 37 859 37 670 0,5
Käyttökate (EBITDA) 1 868 1 988 -6,0 5 434 5 598 -2,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 2 232 2 076 7,5 6 160 5 492 12,2
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 1 355 -273   3 386 1 723 96,5
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), % 4,4 -1,0   3,2 1,7  
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 1 719 1 513 13,6 4 113 3 315 24,1
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 5,6 5,3   3,8 3,2  
Liikevoitto (EBIT), t€ -420 -2 017 79,2 -3 838 -5 201 26,2
Oikaistu liikevoitto, t€1 -56 -231 75,8 -3 111 -3 609 13,8
Katsauskauden tulos, t€ -177 12 320   -4 172 10 859  
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 114 14 088 -99,2 -3 590 12 459  
Tase, t€   136 652 152 512 -10,4
Omavaraisuusaste, %   81,3 78,7  
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2 -0,03 2,29   -0,75 2,04  
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2   22 23 -4,3
Henkilöstön lkm keskimäärin   714 693 3,0

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Viria onnistui vuoden 2020 haastavissa olosuhteissa varsin hyvin kasvattaen liikevaihtoaan 3,6 prosentilla 106,8 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate parani edelliseen vuoteen nähden 12,2 % ollen 6,2 miljoonaa euroa
Loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 7,2 prosentilla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 30,6 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli 2,2 miljoonaa euroa, missä parannusta edellisvuoteen oli 7,5 %.
Koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi yhtiön henkilöstö siirtyi maaliskuussa etätyöskentelyyn kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se oli mahdollista. Kuluvan vuoden aikana on luotu monia uusia toimintatapoja, ja olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrkineet sopeutumaan poikkeusoloihin, aina turvallisuutta painottaen. Koronasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi vuoden aikana saavutettiin kustannussäästöjä, joiden arvioidaan kuitenkin jäävän väliaikaisiksi. Korona on vaikuttanut kasvuumme negatiivisesti, mutta odotamme tilanteen alkavan normalisoitua vuoden 2021 loppupuolella.
Virian turvaliiketoiminnassa vuoden viimeinen neljännes on perinteisesti vahva ja olen tyytyväinen saavuttamaamme 10,7 prosentin kasvuun. Koronapandemian toinen aalto lisäsi jälleen rajoitustoimia asennustoiminnassa, mutta ei hidastanut myyntiä ja asiakasprojektien käynnistämistä yhtä voimakkaasti kuin pandemian alkuvaiheessa. Jatkuvat palvelumme kyberturvassa kasvoivat hyvin ja jatkamme niihin panostamista. Ne ovat liikevaihdollisesti vielä pieni, mutta tärkeä osa-alue meidän Yksi turvallisuus -kokonaisuudessamme.
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa kasvoimme 2,7 % viimeisen neljänneksen aikana. Voitimme neljänneksen aikana merkittäviä data-analytiikan hankkeita, ja konsultoinnissa käyttöasteemme olivat hyvällä tasolla. Yli 300 asiantuntijan voimin pystymme tarjoamaan asiakkaille hyvin monipuolisesti digitaalisen kehittämisen palveluita ja olemme johtava toimittaja useille tiedolla johtamisen ja data-analytiikan teknologioille. Toimialalla vallitseva osaajapula on haaste kasvuvauhdin kiihdyttämiselle, ja yksi keskeisistä tavoitteistamme on olla alan kiinnostavin työnantaja.
Haluan kiittää kaikki virialaisia menneestä vuodesta. Henkilöstömme eri yhtiöissä on osoittanut näissä poikkeusoloissa erinomaista joustavuutta ja mukautuvuutta. Toimimme dynaamisilla toimialoilla, digitaalisessa kehittämisessä ja turvallisuudessa, joilla on merkittävä rooli yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentamisessa. Yhtiöllä on paljon huippuosaajia ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat todiste kilpailukyvystämme ja asiakaskeskeisyydestämme palveluyhtiönä.

Esitys tilikauden voiton käsittelystä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 114 367 427,41 euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 3 292 243,99 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,80 euroa/osake, mikä tilinpäätöksen vahvistamispäivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 10 231 736,40 euroa. Ehdotetusta osingosta 0,29 euroa/osake vastaa osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa eli puolta tilikauden tuloksesta ja sen ylittävä osa
1,51 euroa/osake on lisäosinkoa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Samu Konttinen on aloittanut Viria Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2021.
Viria Oyj on 19.2.2021 solmitulla sopimuksella myynyt omistamansa Oy Hibox Systems Ab:n osakkeet Accedo AB:lle. Kauppa astui voimaan 1.3.2021.
Verohallinto on 25.2.2021 päättänyt hyväksyä Viria Oyj:n tekemät oikaisuvaatimukset koskien vuosina 2017 ja 2018 toimitettua Viria Oyj:n silloisen tytäryhtiön Vemetra Holding Oy:n verotusta. Päätös merkitsee noin 1 miljoonan euron veronpalautusta Viria Oyj:lle.
4.3.2021
Viria Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, samu.konttinen (at) viria.fi
Liite: Viria Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…