Loihde Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Loihteen liikevaihto kasvoi 13 % ja oikaistu käyttökate parani 101 %, strateginen Turvakolmio-yritysosto vahvistaa turvatekniikan liiketoimintaa

Loihde Oyj Yhtiötiedote 31.8.2022 klo 8.00

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Loihde-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,5 milj. euroa (26,9 milj. euroa), kasvu 13 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,9 milj. euroa (18,3 milj. euroa), kasvu 8 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 10,7 milj. euroa (8,6 milj. euroa), kasvu 24 %
 • Oikaistu käyttökate oli 1,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 3,3 (2,6) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli 1,8 (0,7) % liikevaihdosta
 • Loihde osti toukokuussa Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Loihde-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 58,9 milj. euroa (52,1 milj. euroa), kasvu 13 %
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 58,9 milj. euroa (51,2 milj. euroa), kasvu 15 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 36,9 milj. euroa (34,7 milj. euroa), kasvu 6 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 22,2 milj. euroa (16,4 milj. euroa), kasvu 35 %
 • Oikaistu käyttökate oli 2,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli 3,7 (2,1) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 2,2 (0,2) % liikevaihdosta
 • Loihde Trust Oy myi tammikuussa Pohjois-Suomessa sijaitsevat kuituverkkonsa kuituverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle. Loihde on kirjannut kaupasta 3,9 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät

Loihde Oyj tarkentaa vuodelle 2022 antamaansa tulosohjeistusta turvaliiketoiminnan liikevaihdon osalta. Syynä on 1.6.2022 toteutunut Turvakolmio Group Oy:n osakekannan osto ja loppuvuoden markkinanäkymien tarkentuminen. Digitaalisen kehittämisen liikevaihdon ja konsernin oikaistun käyttökatteen osalta ohjeistus säilyy ennallaan.

Päivitetyt näkymät (julkaistu 31.8.2022)

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan noin 15 % ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli
13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.

Aiemmat näkymät vuodelle 2022 (julkaistu 4.3.2022)

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024 

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa  4-6

2022

4-6

2021

Muutos % 1-6

2022

1-6

2021

Muutos % 1-12

2021

Liikevaihto, t€ 30 453 26 931 13 % 58 865 52 050 13 % 108 079
  – Turvaliiketoiminta 19 853 18 303 8 % 36 907 34 723 6 % 71 421
  – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 10 704 8 613 24 % 22 197 17 308 28 % 37 054
  – Muut (sis. eliminoinnit) -104 15 -239 18 -396
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€ 30 453 26 931 13 % 58 865 51 166 15 % 107 196
  – Turvaliiketoiminta 19 853 18 303 8 % 36 907 34 723 6 % 71 421
  – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1 10 704 8 613 24 % 22 197 16 418 35 % 36 164
  – Muut (sis. eliminoinnit)1 -104 15 -239 25 -389
Käyttökate (EBITDA) 1 293 597 116 % 6 234 6 655 -6 % 9 389
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2 995 689 44 % 2 189 1 090 101 % 4 250
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 3,3 2,6 3,7 2,1 77 % 3,9
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 851 110 677 % 5 359 5 675 -6 % 7 427
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€2 553 201 175 % 1 314 110 1091 % 2 288
Liikevoitto (EBIT), t€ -1 064 -1 731 1 574 2 066 -24 % -82
Oikaistu liikevoitto, t€2 -1 362 -1 639 -2 471 -3 498 -5 222
Katsauskauden tulos, t€ -1 632 -1 026 50 2 940 -98 % 603
Oikaistu katsauskauden tulos, t€2 -1 932 -952 -3 531 -2 671 -4 812
Omavaraisuusaste, % 78,4 79,6 -2 % 78,4 79,6 -2 % 80,4
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3 -0,28 -0,18 0,0 0,5 -98 % 0,10
Henkilöstön lkm keskimäärin (FTE) 787 713 10 % 765 711 8 % 720

Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa tammi–helmikuulta 2021 yhteensä 0,9 M€.

2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

3 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (huhti-kesäkuun 2022 keskiarvo 35 187 kpl ja tammi-kesäkuun 2022 keskiarvo  65 767 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

Loihde on muuttanut raportointikäytäntöään tästä puolivuosikatsauksesta lähtien siten, että se ei enää erittele liikevaihdon orgaanista kasvua. Yritysostot kuuluvat olennaisena osana Loihteen kasvustrategiaan. Kesäkuusta 2022 alkaen konserniin liittynyt Turvakolmio integroidaan kiinteästi muuhun turvaliiketoimintaan, ja orgaanisen kasvun erittely ei sen osalta ole enää mahdollista.

 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Molemmat liiketoiminta-alueemme kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä, ja operatiivinen kannattavuus vahvistui suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 13 % ja oli kokonaisuudessaan 30,5 (26,9) miljoonaa euroa.  Konsernin oikaistu käyttökate parani 44 prosentilla 1,0 (0,7) miljoonaan euroon.

Toteutamme kasvustrategiaamme sekä orgaanisesti että yritysostoin. Toukokuussa vahvistimme turvaliiketoimintaamme ostamalla Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan, ja saimme Loihteeseen noin 100 turvatekniikan asiantuntijaa lisää. Turvakolmiolla on vahva asema pääkaupunkiseudulla ja paloturvallisuuden palveluissa, ja täten se täydentää hyvin Loihteen tarjoomaa ja palvelukykyä. Kaupan myötä Loihde Trust nousee arviomme mukaan Suomen suurimmaksi sähköisen turvatekniikan palveluntuottajaksi. Turvakolmio tuo Loihteen tarjoomaan myös kiintoisia kiertotalouden prosessien automatisointiin kehitettyjä digitaalisia ratkaisuja.

Turvaliiketoiminta kasvoi toisella vuosineljänneksellä 8 %. Fyysisen turvallisuuden liikevaihto jatkoi hyvää kasvua, kun taas digitaalisen turvallisuuden liikevaihto laski hieman johtuen pääasiassa komponenttipulasta, joka on lykännyt asiakastoimituksia. Komponenttipulan jatkumiseen olemme varautuneet hankkimalla kriittisiä komponentteja varastoon etupainotteisesti. Turvaliiketoiminnan tilauskanta on hyvällä tasolla.

Digitaalisen turvallisuuden palveluista parhaiten kasvoivat jatkuvana palveluna toteutettava CSOC 24/7 -kybervalvonta sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan konsultointi. Myös asiakkaiden kriittisten tuotantoverkkojen (OT/SCADA) turvaamisen kysyntä on kasvanut, ja olemme solmineet siihen liittyviä uusia asiakassopimuksia.

Turvatekniikan osalta alkuvuotta ovat leimanneet muun muassa isot sairaaloiden rakennus- ja modernisointihankkeet, joihin toimitamme muun muassa lukitusratkaisuja sekä hoitajakutsujärjestelmiä.

Yksi turvallisuus -palvelukokonaisuus jatkoi kasvuaan. Sen asiakkuuteen on liittynyt muun muassa myymäläketju Tokmanni, jolle olemme pitkään toimittaneet turvatekniikan ja rakenteellisen turvan palveluita. Alkuvuonna solmitun sopimuksen myötä yhteistyömme laajenee myös digitaaliseen turvallisuuteen.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta kasvoi huhti-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 24 %. Vahvassa nosteessa on nyt erityisesti datan hyödyntämiseen, analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvät ratkaisut sekä ylipäätään dataan ja digitalisointiin liittyvä strateginen suunnittelu. Ohjelmistokehityksen, pilviteknologioiden konsultoinnin ja digitaalisten palveluiden käyttökokemuksen suunnittelun kysyntä on myös jatkunut hyvänä.

Rekrytointitilanne on jatkunut haasteellisena, mutta olemme onnistuneet rekrytoinneissa melko hyvin, ja kasvanut asiantuntijamäärämme luo edellytykset kasvulle. Osaajapula on kuitenkin edelleen merkittävä riski, joka voi hidastaa digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alueen kasvua.

Markkinoilla vallitseva epävarmuus ja kasvanut inflaatio eivät ole vielä vaikuttaneet merkittävästi Loihteen liiketoimintaan, mutta näemme riskien kasvaneen. Suhdannetilanteen heikentyminen saattaa vähentää asiakkaiden investointeja, ja kustannusten nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen.

Kokonaisuutena olen tyytyväinen ensimmäiseen vuosipuoliskoon, kannattavuus on parantunut selvästi ja molemmat liiketoiminta-alueemme ovat kasvaneet viime vuotta nopeammin. Myös liiketoimintaalueiden välinen ristiinmyynti on kasvanut.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Henkilöstön ja hallituksen osakepohjaisissa kannustinohjelmissa touko-kesäkuussa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 5.7.2022 ja 18.7.2022. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 5 678 791 osaketta.

Loihteen hallitus on 31.8.2022 päättänyt tarkentaa vuoden 2022 tulosohjeistusta turvaliiketoiminnan liikevaihdon kasvun osalta.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 31.8.2022 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q2-2022-liiketoimintakatsaus/

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Liiketoimintakatsaus heinä–syyskuulta julkaistaan tiistaina 1.11.2022

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

31.8.2022
Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 0444113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 855 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet