Viria är nu Loihde!

Vi håller på att omvandla oss från Viria till Loihde. Ett gemensamt varumärke lyfter bättre fram koncernens gedigna och mångsidiga kunnande, som idag finns under flera olika varumärken.
Förnyelsen har börjat med att namnet på koncernen och dess moderbolag har ändrats, och dotterbolagen övergår till egna namn under varumärket Loihde till hösten.

Vi anpassar tekniken för människors behov

Loihde har gedigen kompetens inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Grunden för vårt arbete är en förståelse för kunderna och lösningsfokus. Vi gör det enkelt att köpa, använda och förstå komplexa helheter.

Säkerhet

För oss är säkerhet en helhet som omfattar både fysiskt och digitalt skydd. Bägge behövs för att skydda information, människor och tillgångar samt för att säkerställa kontinuiteten i företagens affärsverksamhet.

 

Digital utveckling

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin konkurrenskraft genom dataanalys och digitalisering. Vi stöder kunderna i den digitala brytningstid vi befinner oss i och bygger innovativa och hållbara digitala lösningar.

 

Aktuellt

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…

Nyckeltal 2020

106,8 M€

Omsättning

6,2 M€

Justerat EBITDA

714

Personalantal