Vi möjliggör kontinuitet i verksamheten.

Vi hjälper våra kunder att skapa hållbar konkurrenskraft genom data, AI och digitalisering, att dra nytta av potentialen i molnet och att skydda sig mot hbåde fysiska och digitala hot.

Lösningar för människor

Oberoende av om det gäller säkerhet, digitala tjänster eller molnlösningar så styrs allt vi gör utgående från användaren, ur ett människoperspektiv. Vi gör det enkelt att använda och förstå komplexa helheter.
Människorna främst sedan 1882.

Nyckeltal

123,0 M€

Omsättning 2022

10,3 M€

Justerat EBITDA 2022

885

Antal anställda 12/2022