Vi anpassar tekniken för människors behov

Loihde har gedigen kompetens inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Grunden för vårt arbete är en förståelse för kunderna och lösningsfokus. Vi gör det enkelt att köpa, använda och förstå komplexa helheter.

Säkerhet

För oss är säkerhet en helhet som omfattar både fysiskt och digitalt skydd. Bägge behövs för att skydda information, människor och tillgångar samt för att säkerställa kontinuiteten i företagens affärsverksamhet.

Digital utveckling

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin konkurrenskraft genom dataanalys och digitalisering. Vi stöder kunderna i den digitala brytningstid vi befinner oss i och bygger innovativa och hållbara digitala lösningar.

Aktuellt

Nyckeltal 2021

108,1 M€

Omsättning

4,3 M€

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

720

Antal anställda