Vi möjliggör kontinuitet i verksamheten.

Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft genom digitalisering och att skydda sig mot hot i den fysiska världen och på nätet. Grunden för vårt arbete är kundförståelse och lösningsfokus. Vi gör det enkelt att köpa, använda och förstå komplexa helheter.

Säkerhet

För oss är säkerhet en helhet som omfattar både fysiskt och digitalt skydd. Bägge behövs för att skydda information, människor och tillgångar samt för att säkerställa kontinuiteten i företagens affärsverksamhet.

Digital utveckling

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin konkurrenskraft genom dataanalys och digitalisering. Vi stöder kunderna i den digitala brytningstid vi befinner oss i och bygger innovativa och hållbara digitala lösningar.

Loihde fyller redan 140 år!

Allt började den 16 oktober 1882 då telefontrafiken i Wasa Telefonförenings nät inleddes. Mycket har hänt sedan dess och Loihde har växt till en expert inom säkerhetslösningar och digital utveckling som erbjuder tjänster för företag inom hela Finland, och även i Sverige.

Kärnan i verksamheten är dock fortfarande densamma. Vi vill fortsättningsvis erbjuda vår tids högteknologi för att underlätta för företag och organisationer och vi sätter alltid människorna främst – oavsett om det gäller fysisk eller digital säkerhet, eller till exempel programvaruutveckling.

Nyckeltal

123,0 M€

Omsättning 2022

10,3 M€

Justerat EBITDA 2022

885

Antal anställda 12/2022