Viria är nu Loihde!

Vi håller på att omvandla oss från Viria till Loihde. Ett gemensamt varumärke lyfter bättre fram koncernens gedigna och mångsidiga kunnande, som i dag finns under flera olika varumärken

Förnyelsen har börjat med att namnet på koncernen och dess moderbolag har ändrats, och dotterbolagen övergår till egna namn under varumärket Loihde till hösten.

Loihde bygger en bättre och tryggare morgondag med information och smart teknik.

Loihde producerar komplett säkerhet för sina kunder. Förutom att säkra information och tillgångar hjälper våra lösningar även kunderna att generera resultat och ta lyckade beslut utgående från informationen.

Säkerhetslösningar

För att skydda information, människor och tillgångar i en uppkopplad värld behövs skyddsmetoder för både fysiska hot som cyberhot och det effektivaste är att hantera det här som en helhet. Loihde är det enda bolaget i Finland som producerar övergripande säkerhet.

Digital utveckling

Våra kunders konkurrenskraft förbättras genom dataanalys och digitala tjänster som grundas på gedigen förståelse för kunderna och kundbehoven.Vi hjälper våra kunder att utveckla sig till en informationsstyrd organisation.

Aktuellt

Loihde har en stark ställning som producent av komplett säkerhet i Finland och vi strävar fortfarande efter stark tillväxt. Alla affärsverksamheter har åtminstone hela Finland som verksamhetsfält. Loihde är en föregångare när det gäller att säkra information och dra nytta av den.

Nyckeltal 2020

106,8 M€

Omsättning

6,2 M€

Justerad EBITDA

714

Personalantal