Loihde Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Loihteen liikevaihto kasvoi 14 %. Turvaliiketoiminnassa hyvä 23 %:n kasvu, digitaalisessa kehittämisessä kysyntä heikentynyt

Loihde Oyj Yhtiötiedote 31.8.2023 klo 8.00

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Loihde-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 34,2 milj. euroa (29,7 milj. euroa), kasvu 15 %
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 24,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa), kasvu 25 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvu -4 %
 • Oikaistu käyttökate oli 1,0 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 2,9 (7,5) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto oli -0,9 milj. euroa (0,6 milj. euroa) eli -2,7 (2,0) % liikevaihdosta
 • Yhtiö hankki turvateknologian palveluyhtiön Hämeen Lukko Oy: koko osakekannan ja ostettu yhtiö on mukana luvuissa 3.4.2023 alkaen.

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Loihde-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 65,5 milj. euroa (57,4 milj. euroa), kasvu 14 %
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 44,3 milj. euroa (35,9 milj. euroa), kasvu 23 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 21,2 milj. euroa (21,7 milj. euroa), kasvu -2 %
 • Oikaistu käyttökate oli 0,9 milj. euroa (4,7 milj. euroa) eli 1,4 (8,2) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto oli -2,8 milj. euroa (1,4 milj. euroa) eli -4,3 (2,5) % liikevaihdosta

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Näkymät vuodelle 2023 (päivitetty 22.8.2023)

Vuonna 2023 Loihde odottaa turvaliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan yli 10 % ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihdon olevan noin edellisen vuoden tasolla tai kasvavan.

Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka oli 10,3 miljoonaa euroa.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 4.3.2023)

Vuonna 2023 Loihde odottaa liikevaihdon kasvavan turvaliiketoiminnassa yli 10 % ja digitaalisessa kehittämisessä yli 10 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka oli 10,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

1 000 euroa  4-6 2023 4-6 2022 Muutos %  1-6 2023 1-6 2022 Muutos % 1-12 2022
Liikevaihto, t€  34 242 29 749 15 % 65 492 57 394 14 % 122 987
   – Turvaliiketoiminta 24 125 19 366 25 % 44 322 35 892 23 % 82 450
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta  10 085 10 487 -4 % 21 226 21 741 -2 % 40 849
   – Muut (sis. eliminoinnit)  32 -104 131 % -56 -239 76 % -312
Käyttökate (EBITDA)  810 2 066 -61 % 405 8 281 -95 % 13 319
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  1 009 2 242 -55 % 896 4 710 -81 % 10 290
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1   2,9 % 7,5 % 1,4 % 8,2 %
Liikevoitto (EBIT), t€  -1 108 426 -360 % -3 308 4 991 -166 % 6 371
Oikaistu liikevoitto, t€1  -909 602 -251 % -2 817 1 420 -298 % 3 482
Katsauskauden tulos, t€  -1 074 -511 -110 % -3 108 2 251 -238 % 3 359
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  -896 -647 -38 % -2 697 -1 167 -131 % 526
Omavaraisuusaste, %  71,4 % 73,9 % 71,4 % 73,9 % 73,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton 2  -0,19 -0,09 -113 % -0,54 0,39 -240 % 0,58
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu 2  -0,18 -0,09 -100 % -0,54 0,39 -238 % 0,58
Henkilöstön lkm keskimäärin  883 787 12 % 876 765 14 % 812

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, joka sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n osuuden tuloksesta v. 2022. Lopetetun toiminnon osuus tuloksesta on esitetty taulukko-osan tuloslaskelmassa.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-kesäkuun 2023 keskiarvo 0 kpl, tammi-kesäkuun 2022 keskiarvo 65 767 kpl ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Loihteen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 34,2 (29,7) miljoonaa euroa, kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 15 %. Oikaistu käyttökate oli 1,0 (2,2) miljoonaa euroa.

Tuloksen osalta vuoden alkupuolisko on ollut suunniteltua heikompi johtuen pääosin digikehityksen heikoista käyttöasteista ja turvaliiketoiminnan kertaluonteisista ERP-kustannuksista. Uskomme ERP-haasteiden hiljalleen helpottavan ja olemme toteuttaneet kustannussäästö- ja tehostustoimia, joiden johdosta odotamme kannattavuuden kääntyvän toisella vuosipuoliskolla selvästi ensimmäistä paremmaksi. Lisäksi loppuvuoden painoarvo tulokseen nähden on tyypillisesti alkuvuotta selvästi isompi johtuen turvaliiketoiminnan kausivaihteluista.

Digitaalisen kehittämisen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 10,1 (10,5) miljoonaa euroa, jossa laskua vuodentakaiseen oli 4 %. Pilveen liittyvä konsultointi (Microsoft Azure) ja hallitut pilvipalvelut ovat jatkaneet kasvua, data- ja analytiikkapalveluissa kysyntätilanne on hieman parantunut, ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämiseen liittyvä kiinnostus on kasvanut. Räätälöidyn ohjelmistokehityksen kysyntä sekä liikevaihto laskivat selvästi, ja kokonaisuutena digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alueen käyttöaste oli alhainen ja vaikutti merkittävästi konsernin toisen kvartaalin tulokseen. Olemme tehneet erilaisia kustannussäästötoimenpiteitä ja odotamme niiden vaikutusten näkyvän jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kysyntätilanne kuitenkin jatkunee epävarmana myös loppuvuonna ja vaikeuttaa myynnin ennustamista.

Turvaliiketoiminnassa olemme tyytyväisiä sekä turvateknologian että kyberturvallisuuden onnistumiseen. Turvaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä hienosti 25 prosenttia 24,1 (19,4) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu syntyi laajalta rintamalta, sitä kerryttivät projektimyynti, jatkuvat palvelut sekä yritysostot. Kyberturvallisuudessa erityisesti jatkuvat palvelut (CSOC) ja identiteetin- ja pääsynhallintakonsultointi (IAM) jatkoivat hyvää kasvua, mutta myös yritysverkkojen ja asiantuntijapalveluiden osalta neljännes oli melko hyvä. Turvateknologiassa voitimme useita hankkeita kaikilla palvelualueillamme, ja meille strategisesti tärkeät jatkuvat palvelut kasvoivat hyvin. Laaja turvapalveluiden portfoliomme tarjoaa jatkuvasti hyviä lisämyyntimahdollisuuksia, ja Yksi turvallisuus -palvelukonsepti on kasvanut vahvasti sekä olemassa olevien asiakkaiden laajennettua hankintojaan että uusasiakashankinnan vetämänä. Rakennusalan hiipumisella on ollut negatiivisia vaikutuksia, ja odotamme tämän asiakaskunnan kysynnän jatkuvan heikkona myös loppuvuonna. Alkuvuonna turvaliiketoiminnassa käyttöön otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä aiheutti yhä kertaluonteisia kustannuksia sekä hidasteita ja täten heikensi toisen kvartaalin käyttökatetta.

Kokonaisuutena vuoden alku on ollut kaksijakoinen. Turvaliiketoiminnan kysyntä on ollut vakaata ja ERP-haasteet pois lukien olemme edenneet suunnitellusti. Hämeen Lukko -integraatio on edennyt, ja suunnitellut synergiat saadaan esiin ensi vuoden aikana. Digikehityksessä markkinatilanne on ollut haastava, ja lyhyellä jänteellä kasvu tullee olemaan hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Pidemmällä aikavälillä uskomme markkinan kuitenkin tarjoavan taas hyvät mahdollisuudet kasvulle ja kannattavuudelle.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Loihde tiedotti 22.8.2023 liiketoimintakaupasta, jolla se myy Ruotsissa toimivan tytäryhtiönsä Loihde Advisory AB:n liiketoiminnan Witted Megacorp Oyj:lle. Kauppa astuu voimaan 1.9.2023.

Loihde laski 22.8.2023 taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2023 digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihdon osalta johtuen Ruotsin liiketoiminnan myynnistä sekä Suomen markkinatilanteen kasvaneesta epävarmuudesta.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan keskiviikkona 1.11.2023
 • Pääomamarkkinapäivä torstaina 16.11.2023

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

31.8.2023

Loihde Oyj
Hallitus

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 31.8.2023 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q2-2023-liiketoimintakatsaus

Esitys ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 4113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

 

Tämä on tiivistelmä Loihde Oyj:n puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä ja ladattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.  

Liitteet